Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturplan for mennesker med utviklingshemming

Kultursatsingen for utviklingshemmede i Bergen kommune skal videreutvikles.

Forside Kulturplan for mennesker med utviklingshemming
Kulturplan for mennesker med utviklingshemming
 

Kulturbyen Bergen har store kulturelle ressurser som Bergen kommune kan samspille med i dette arbeidet. Dette samarbeidet er viktig òg med tanke på at kunst- og kulturlivets ressurser bør gjøres bedre tilgjengelig for utviklingshemmede mennesker og likeledes at kulturinstitusjoner i Bergen bør utvikle sin politikk og sin virksomhet til òg å omfatte denne publikumsgruppen.

Det eksisterer ingen egen nasjonal plan som sikrer kulturtilbud for utviklingshemmede. Det eksisterer heller ingen regionale føringer for denne satsingen. Bergen kommunes kulturplan for utviklingshemmede kan derfor sies å representere et viktig bidrag til den videre utviklingen av fagområdet, ikke bare kommunalt og regionalt, men også nasjonalt.

Les planen