Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturstrategi for 2015-2025 for Bergen

Bystyret har vedtatt kulturstrategien 2015-2025 for Bergen.

Bilde av forside Bergen kommunes Kulturstrategi
Bergen kommunes Kulturstrategi
 

Strategien bygger videre på den positive utviklingen der byen sees som et laboratorium for eksperimentering, dristighet og åpenhet for nye impulser.

Visjonen i det kulturstrategiske plandokumentet 2003-2013 var «Den europeiske kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste arenaer for nyskaping, modighet, åpenhet og kreativitet». Dette var uredd og beskrivende for det bergenske kunst- og kulturlivets uttrykk og utvikling i perioden. Bystyret mener kommunen har de perspektivene som trengs på å være i forkant som kulturby og vil endre kulturvisjonen i kulturstrategien for Bergen i perioden 2015-2025 til «Kulturbyen Bergen – i forkant internasjonalt»

Verdiene som kunst- og kulturpolitikken skal være tuftet på skal bli tydeligere den neste 10- årsperioden. Bergen skal ha et kunst- og kulturliv i bevegelse, drevet av de muligheter som finnes innenfor alle uttrykk og sjangre. Byens kunst og kulturliv skal fortsatt kjennetegnes som både modig og risikovillig, men også som tradisjonsbærende og fellesskapsdannende samt være åpent, inkluderende og brukerorientert.

Vedlegg