Gå tilbake til:
Du er her:

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Bergen skal bli mer inkluderende og mangfoldig. Det er målsettingen i Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Planen ble vedtatt av bystyret i møte 22. mars 2017.

Foto fra Regnbuedagen 2016. Fra venstre Joakim Aadland fra foreningen FRI, ordfører Marte Mjøs Perssen, byråd Erlend Horn og leder av FRI Hordaland, Rønnaug Frøyland.
Fra Regnbuedagen 2016. Fra venstre Joakim Aadland fra foreningen FRI, ordfører Marte Mjøs Perssen, byråd Erlend Horn og leder av FRI Hordaland, Rønnaug Frøyland.
Bilde: Kristin Klemsdal

Den nye planen vil være en oppfølging av den forrige planen på dette fagområdet – Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2011-2015.

En mer inkluderende by

- Jeg er glad for å kunne legge frem en ny plan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Bergen kommune. Regnbuebyen Bergen viser hvordan vi skal jobbe for at Bergen skal være en åpen, inkluderende og mangfoldig by hvor alle er fri til både å være og elske den man vil. Dette sitatet er fra byråd Erlend Horn da planen ble lagt ut til høring høsten 2016 og er fortsatt like aktuelt.

I planen blir det foreslått en rekke tiltak for at Bergen skal bli en mer inkluderende by. Flere av tiltakene koster lite, men kan bety mye for dem det gjelder, slik som å unngå unødvendig tradisjonell kjønnsinndeling på kommunale toaletter og skjemaer. Det legges også opp til å videreføre og styrke informasjonsarbeidet i arbeidet mot fordommer, mobbing og nedlatende uttrykk og holdninger, både i arbeidslivet, for nyankomne flyktninger og i skoleklasser.

Vil arrangere Europride

Bergen søker også om å bli vertskap for Europride, både for å vise frem Bergen som en fri og inkluderende by, men også som et ledd i å øke det internasjonale engasjement på feltet.

Vedlegg