Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådsleders avdeling

Kommunal planstrategi 2019-2023

Kommunal planstrategi viser hvilke planer som skal videreføres og hvilket planarbeid kommunen skal prioritere i perioden fram til valget i 2023.

Internasjonal strategi

Internasjonal strategi synliggjør og beskriver Bergen kommune sin rolle i internasjonalt arbeid med andre aktører i regionen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Bergen er en trygg by og denne tryggheten må opprettholdes. Den overordnede og helhetlige Risiko- og sårbarhetsanalyse Bergen kommune ble revidert og vedtatt av bystyret i 2020.

Overordnet beredskapsplan - Administrativ del

Formålet med overordnet beredskapsplan er å beskrive hvordan beredskapen i Bergen kommune er organisert, samordnet og dokumentert.

Ja til brannsikringsplan for trehusbebyggelsen i Bergen

17. februar vedtok bystyret den helhetlige brannsikringsplanen for tett trehusbebyggelse i Bergen.

Studentmeldingen

Studentmeldingen ble vedtatt av bystyret i mars 2009.

Nynorsken skal få betre kår i Bergen kommune

Bystyret har bestemt kva slags tiltak som skal gjere nynorsk som målform meir synleg i Bergen kommune.