Gå tilbake til:
Du er her:
Vil du søke om tilskudd?
Se tilskuddsordninger og søknadsskjema for kunst- og kulturlivet.
Gå til oversikt

Kontakt

Om oss

Om oss bilde

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling er byrådets rådgiver og utførende administrasjon på kulturfeltet.

Innbyggerhjelp

Siste nytt

Vil du vite om din søknad er innvilget? Se saksdokumenter!

Byråd for finans, kultur og idrett har gjort vedtak innen de ulike tilskuddsordninger for kunst og kultur 2009 - saksdokumenter med tildelinger og avslag er nå tilgjengelig.

.