Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Google Maps - Besøksadresse: Rosenkrantzgaten 3 Google Maps - Besøksadresse: Rosenkrantzgaten 3
Besøksadresse:
Rosenkrantzgaten 3
Vis større kart
E-post:
kulturbergen.kommune.no
Besøksadresse:
Rosenkrantzgaten 3
Postadresse:
Bergen rådhus, 9. etasje
5020 BERGEN

Direktør

Øyvor Johnson

Telefon:
55565872 / 99590128
E-post:
Oyvor.Johnsonbergen.kommune.no

Ansatte

Andreassen, Birger

Rådgiver
Frivillig kulturvern, lokalhistorie, samlinger i frivillig regi, fagutvikling knyttet til programmer/satsinger
Telefon:
55569916
E-post:
Birger.Andreassenbergen.kommune.no

Clausen, Camilla Liby

Rådgiver
Scenekunst, film og kulturnæring
Telefon:
55569904 / 40809149
E-post:
Camilla.LibyClausenbergen.kommune.no

Ersland, Anlaug

Rådgiver
Den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, arrangørstøtte, kunstformidling for barn og unge
Telefon:
55567431 / 40809148
E-post:
Anlaug.Erslandbergen.kommune.no

Henriquez, Mayra Elena

Rådgiver
Visuelt felt, tverrfaglig og tverrestetisk kunst, graffiti og gatekunst
Telefon:
40809147
E-post:
Mayra.Henriquezbergen.kommune.no

Kornerud, Linn Helen

Rådgiver
Litteratur og programutvikling, ordningen "Ymse kulturformidling". I permisjon.
Telefon:
55569903
E-post:
Linn.Kornerudbergen.kommune.no

Litleskare, Sølvi

Spesialrådgiver
Frivillig kulturaktivitet for voksne, lokal kulturaktivitet, amatørkulturplan og nye programmer
Telefon:
55569955 / 41048007
E-post:
Solvi.Litleskarebergen.kommune.no

Michelsen, Magnus Bøe

Fagkonsulent
Litteratur og programutvikling, ordningen "Ymse kulturformidling", kritikk og teoriutvikling. Vikar for Linn Helen Kornerud.
E-post:
Magnus.Michelsenbergen.kommune.no

Nedreås, Trine Lise

Rådgiver
E-post:
Trine.Nedreasbergen.kommune.no

Nordal-Seljestokken, Ann-Kristin

Rådgiver
Plan for frivillighet, tilskudd til private frivilligsentraler, eldresentre og barne- og ungd.organisasjoner, oppfølging av Sentrumsplanen
Telefon:
55569940 / 40809146
E-post:
Ann-Kristin.Seljestokkenbergen.kommune.no

Saatvedt, Toril S. Mjelva

Rådgiver
Kommunale kulturbygg, middelalderkirker, tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg, spillemidler
Telefon:
55569962 / 40809145
E-post:
Toril.Saatvedtbergen.kommune.no

Solbakken, Anita

Seniorrådgiver
Konsoliderte museer, nyetableringer, brannmuseum, historiske samlinger, koordinering av investeringsbudsjett for museumsbygg og kulturbygg
Telefon:
55569914 / 48243994
E-post:
Anita.Solbakkenbergen.kommune.no

Sætre, Sindre

Rådgiver
Pop, rock, samtidsmusikk, klassisk musikk, kirkemusikk, jazz, internasjonal ordning, stipender
Telefon:
55565873 / 95853743
E-post:
Sindre.Saetrebergen.kommune.no

Valestrand, Hilde Jorun

Rådgiver
Lokal kulturaktivitet for barn og unge, barnekor, korps, buekorps, byomfattende ungdomsprosjekt, internasjonal kulturutveksling for ungdom
Telefon:
55569977
E-post:
HildeJorun.Valestrandbergen.kommune.no

Vaule, Elisabeth

Rådgiver
Kunstnerisk utsmykking og vedlikehold av kunst i det offentlige rom, kunstregistrering
Telefon:
55568095 / 90776173
E-post:
Elisabeth.Vaulebergen.kommune.no

Vik, Synnøve Marie

Spesialrådgiver
Visuelt felt, tverrfaglig og tverrestetisk kunst, kritikk og teoriutvikling, graffiti og gatekunst, stipender. I permisjon.
Telefon:
55565875 / 97144741
E-post:
Synnove.Vikbergen.kommune.no

Westerås, Sissel

Førstekonsulent I
Administrativt arbeid, HR, resepsjon
Telefon:
55565781 / 94534283
E-post:
Sissel.Westerasbergen.kommune.no