Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Mobilisering for et bedre liv!

Strax-huset skal bidra til at rusmiddelavhengige over 18 år får bedring av livssituasjonen.

Gjennom sosiale tjenester og helsetjenester arbeider Strax-huset for å redusere fysiske, psykiske og sosiale problemer som følge av rusbruken.

Tjenestene til Strax-huset skal være lett tilgjengelige, ha lav terskel for kontakt, være fleksible, ha fokus på muligheter og ta utgangspunkt i brukernes opplevelse av behov for hjelp.

Innbyggerhjelp

Samhandling i helsetjenestene

Tre ansatte ved Bergen legevakt

Informasjon om hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten.