Budsjett 2015

Budsjettdokumentene for 2015

Budsjettdokumentene for 2015

Her finner du alle dokumentene som danner grunnlaget for budsjettet for 2015 og økonomiplanen for de neste fire årene.

Les mer

Få vedtatt budsjett på ett brett

Bergen kommunes endelig vedtatte budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 er samlet i ett komplett og digitalt dokument.

Les mer
TERTIALRAPPORT OG BUDSJETTJUSTERING

Negativt budsjettavvik på 127 mill

Prognosene etter årets fire første måneder viser at Bergen kommune får et lavere overskudd enn forventet. Byrådet foreslår lavere ytelser på en del tjenester, men satser også 10 millioner kroner på velferdsteknologi.

Les mer

Avgifter og egenbetalinger 2015

Avgifter og egenbetalinger 2015

Her er en oversikt over de vanligste avgiftene, gebyrene og egenbetalingene med endringer i 2015.

Les mer

Innarbeider budsjettforlik i bybudsjett

Byrådet legger frem sin andre tilleggsinnstilling til budsjettet for 2015. I den blir forliket om statsbudsjettet på Stortinget innarbeidet. Nettovirkningen blir på 5,8 millioner kroner.

Les mer


  • DEL PÅ:

Budsjettskolen

Les om hva et budsjett er, hvordan det vedtas og hvordan du kan påvirke det.
Se Budsjettskolen