Budsjett 2015

Budsjettdokumentene for 2015

Budsjettdokumentene for 2015

Her finner du alle dokumentene som danner grunnlaget for budsjettet for 2015 og økonomiplanen for de neste fire årene.

Les mer

Ber kommunen passe på gjeldsveksten

Fylkesmannen har kommet med sitt årlige budsjettbrev til Bergen kommune. Embetet kaller den planlagte gjeldsøkningen høy. Kommunen må ikke ha større gjeldsøkning enn det driftsinntektene tillater, skriver fylkesmannen.

Les mer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyret vedtok kommunens budsjett for 2015, samt økonomiplan for de neste fire årene den 17. desember. Her finner du samlesaken om de store linjene i vedtaket.

Les mer

Avgifter og egenbetalinger 2015

Avgifter og egenbetalinger 2015

Her er en oversikt over de vanligste avgiftene, gebyrene og egenbetalingene med endringer i 2015.

Les mer

Innarbeider budsjettforlik i bybudsjett

Byrådet legger frem sin andre tilleggsinnstilling til budsjettet for 2015. I den blir forliket om statsbudsjettet på Stortinget innarbeidet. Nettovirkningen blir på 5,8 millioner kroner.

Les mer


  • DEL PÅ:

Budsjettskolen

Les om hva et budsjett er, hvordan det vedtas og hvordan du kan påvirke det.
Se Budsjettskolen