Gå tilbake til:
Du er her:

Budsjettdokumentene for 2017

Her finner du alle dokumentene som danner grunnlaget for handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017.

Slik blir bybudsjettet for 2017

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2017 og økonomisk handlingsplan for 2017-2020. Her er endringene i din hverdag.

Bybudsjettet på 1-2-3

Her er i korte trekk innholdet i bybudsjettet med økonomiske endringer fra 2017, samt foreslåtte priser på tjenestene.

404,7 millioner bedre enn budsjett

Årets siste tertialrapport viser at driften av Bergen kommune går 404,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedforklaringen ligger i økte skatteinntekter og god økonomistyring.

Forslag til investeringer

Byrådet vil investere for 12 milliarder kroner de neste fire årene. Se hvilke skoler, sykehjem, boliger med mere.

Store og små tall om bybudsjettet

Bergen kommune har rundt 17.000 ansatte. Det koster 53,2 millioner kroner dagen å drive kommunen i 2017.

Budsjettet som åpne data

Bergen kommune gir ut vedtatt budsjett og økonomiplan som åpne data, der du kan gjøre dine egne sammenstillinger av innholdet i drifts- og investeringsbudsjettet.