Gå tilbake til:
Du er her:

Budsjettdokumentene for 2017

Her finner du alle dokumentene som danner grunnlaget for handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017.

404,7 millioner bedre enn budsjett

Årets siste tertialrapport viser at driften av Bergen kommune går 404,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedforklaringen ligger i økte skatteinntekter og god økonomistyring.

Slik blir bybudsjettet for 2017

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2017 og økonomisk handlingsplan for 2017-2020. Her er endringene i din hverdag.

Forslag til investeringer

Byrådet vil investere for 12 milliarder kroner de neste fire årene. Se hvilke skoler, sykehjem, boliger med mere.

Avgifter og egenbetalinger

Her er byrådets forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2017.

Store og små tall om bybudsjettet

Bergen kommune har rundt 17.000 ansatte. Det koster 53,2 millioner kroner dagen å drive kommunen i 2017.

Budsjettet som åpne data

Bergen kommune gir ut vedtatt budsjett og økonomiplan som åpne data, der du kan gjøre dine egne sammenstillinger av innholdet i drifts- og investeringsbudsjettet.