Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår tilskudd for 301,5 millioner

Byrådet foreslår å øke tilskuddspotten med 12,7 millioner kroner til 301,5 millioner kroner.

Oversikten er oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling og komité for finans' innstilling til bystyret.

LAST NED: Se hvem byrådet foreslår å gi tilskudd til i 2017 (Lenke til PDF)

Det er byrådsavdelingene som forvalter tilskuddene, som tildeles lag, organisasjoner, enkeltprosjekt og enkeltpersoner.

Endring i finanskomiteens behandling

I tillegg til byrådets forslag har flertallet i finanskomiteen gått inn for å gjøre følgende endringer i tilskuddslisten:

Tilskudd

Endring

Fyllingsdalen teater – økt tilskudd

         200 000

Matsentral – oppstartsmidler

         400 000

Brannmuseum – prosjektering i regi av Bymuseet

         150 000

Skatepark -  prosjekteringsmidler

         100 000

Helsehjelp til papirløse – økt tilskudd

         100 000

Amatørkulturrådet – økt tilskudd

         100 000

Kalfarhuset oppfølgingssenter – økt tilskudd

         402 000

Reformasjonsåret – støtte til jubileumsarrangement

         200 000

Sommerjobb for ungdom på sykehjem  - midler til flere stillinger

         300 000

Robin Hood-huset – økt tilskudd

         110 000

Collegium Musicum, koret – økt tilskudd

           50 000

Utendørs privatfinansiert sykkelanlegg i Åsane bydel – tilskudd prosjekteringsmidler

         100 000

ProLar – nytt tilskudd

         100 000

Amalie Skrams Hus – økt tilskudd

         200 000

Fontenehuset – økt tilskudd

         100 000

Stiftelsen Krigsveteranenes minne - Kronstad Hovedgård – økt tilskudd

         100 000

Kafe Lazarus – økt tilskudd

           20 000

Psykiatrialliansen – nytt tilskudd

         130 000

ROS- økt tilskudd øremerket frivillighetskoordinator

         250 000

Bergen Elveforum – oppstartsmidler

           50 000

Kulturskolen -  økt ramme for å redusere kø

 1 000 000

Hopsfossen – prosjektering av fisketrapp

         500 000

Støtteordning urbant landbruk – opprettelse av ordning med søkbare midler

         100 000

Klima og miljøtiltak -  Fuglekasseprosjektet – økt tilskudd

             5 000

TOTALT

     3 767 000

Økningen på 3,7 millioner kroner er finansiert gjennom å redusere avsetningen til uforutsette forhold tilsvarende.

Klima, kultur og næring

Byrådet foreslår å øke rammen fra 218,8 i 2016-budsjettet til 233,2 millioner kroner i år. Den største enkeltmottakeren er Kunstmuseene i Bergen med 51,2 millioner.

Byens kulturhistoriske museer er den gruppen som får størst økning, med 5,2 millioner mer. Det meste går til foreslåtte engangsbevilgninger til Bymuseet.

Byrådet vil doble tilskuddene til klimatiltak, blant annet øke rammen for panteordning for vedovner fra to millioner til fire millioner.

Sosial, bolig og inkludering

Byrådet foreslår tilskudd på til sammen 24,8 millioner kroner. Det er en nedgang på 863.800 fra 2016-budsjettet.

Barnehage, skole og idrett

Byrådet foreslår samlet tilskudd på 35,7 millioner kroner, hvorav syv millioner er til Sykkel-VM. Sykkelrittet Tour des Fjords får 500.000 kroner i tilskudd i 2017.