Gå tilbake til:
Du er her:

Budsjettdokumentene for 2017

Her finner du alle dokumentene som danner grunnlaget for handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017.

Til behandling i byrådet 26.10.17 og bystyret 22.11.17

TERTIALRAPPORT NR. 2 - 2017

Saksdokumentene tilhørende Tertialrapport nr. 2/2017 Til behandling i byrådet 09.06.17 og bystyret 21.06.17

TERTIALRAPPORT NR. 1 - 2017

Saksdokumentene tilhørende Tertialrapport nr. 1/2017

Tertialrapporten finnes også i webversjon på ekstern side hos Framsikt AS. Webversjonen mangler:

Investeringsbudsjettet - status pr. 1. tertial m/forslag til budsjettjusteringer
Tekstforslag Budsjett 2017
Prognose pr resultatenhet pr avdeling

GÅ TIL: Webversjon av tertialrapport nr. 1/2017

Til behandling i byrådet 23.02.17 og bystyret 22.03.17:

BUDSJETTJUSTERINGER 2017 - EIENDOMSETATENE

Justering av anslag på frie inntekter (skatt/rammetilskudd) og driftsbudsjett i bygg-etatene EBE og EBF og i Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering - byrådssak 78/17 (BKSAK)

Til behandling i byrådet 23.02.17:

DETALJERING AV BUDSJETTVEDTAKET

Saksdokumenter og vedlegg til byrådssak 1064/17 (BKSAK)

14.12.16

BYSTYRETS BUDSJETTVEDTAK

Saksdokumenter, vedlegg og vedtak i bystyresak 314/16 (BKSAK)

13.12.16

TILLEGGSNOTAT MED VEDLEGG

09.12.16

TILLEGGSINNSTILLING 2

Byrådets tilleggsinnstilling 2 til Handlings- og økonomiplan 2017 Budsjett 2017

Sakspremisser – tilleggsinnstilling 2

Tilleggsinnstilling 2 og oppdaterte tabeller for drift og investeringer finnes også i webversjon på ekstern side hos Framsikt AS:

GÅ TIL: Webversjon av tilleggsinnstilling 2

GÅ TIL: Webversjon av oppdaterte tabeller for drift og investeringer pr. tjenesteområde

17.11.16

TILLEGGSINNSTILLING 1

Byrådets tilleggsinnstilling til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017

Tilleggsinnstillingen del 1 del 2 og del 3

Tilleggsinnstilling 1 finnes også i webversjon på ekstern side hos Framsikt AS:

·         Webversjon av tilleggsinnstilling 1

21.09.16

BUDSJETTINNSTILLING 1

HELE BUDSJETTDOKUMENTET (PDF)

BUDSJETTDOKUMENTET KAPITTEL FOR KAPITTEL

Kapittel 1 - Byrådets forord

Kapittel 2 - Utfordringer og økonomiske rammebetingelser

Kapittel 3 - Kommunens tjenestetilbud

Dette kapittelet finnes også i webversjon på ekstern side hos Framsikt AS.

·         Gå til webversjon av kapittel 3

Kapittel 4 - Bygg og eiendom

Kapittel 5 - Tabeller og oversikter

Utrykte vedlegg

Budsjettinnspill fra Bergen kirkelige fellesråd

Budsjettinnspill fra Bergen og Omland havnevesen

Premisser for gebyrregulativene