Gå tilbake til:
Du er her:

Alternative budsjettforslag for 2017

De fleste opposisjonspartiene i bystyret har lagt frem alternative forslag til budsjett for kommunen. Det har også byrådspartiene Ap, V og KrF.

Bergen kommune styres av et byråd utgått av partiene Ap, KrF og V. Partiene, som ikke er en del av byrådet, utgjør opposisjonen. Mange av de andre partiene i bystyret legger i forbindelse med behandlingen av budsjettet frem alternative budsjettforslag.

I komité for finans 6. desember har partiene lagt frem sine alternative forslag til votering. Byrådspartiene Ap, KrF og Venstre la også frem et helhetlig alternativt budsjettforslag som ble støttet subsidiært av Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Dette utgjør flertallsinnstillingen som går til bystyrets budsjettmøte.

Bystyret i Bergen behandler budsjettet onsdag 14. desember 2016.