Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsarkiv

404,7 millioner bedre enn budsjett

Årets siste tertialrapport viser at driften av Bergen kommune går 404,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedforklaringen ligger i økte skatteinntekter og god økonomistyring.

Kommunen ligger an til et lite pluss

Etter årets fire første måneder viser prognosen at kommunen får et positivt avvik på 2,4 millioner kroner i forhold til budsjettet.

Dette betyr revidert budsjett for Bergen

Regjeringen la torsdag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017 og kommuneproposisjonen for neste år. Her er noen av virkningene for Bergen kommune.

Slik blir bybudsjettet for 2017

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2017 og økonomisk handlingsplan for 2017-2020. Her er endringene i din hverdag.

Øker bunnfradrag for eiendomsskatt

Byrådet foreslår å endre bunnfradraget for eiendomsskatten i 2017. Fradraget for boliger blir økt fra 750.000 til 850.000 kroner.

Legger frem tilleggsinnstilling til budsjett

Byrådet har lagt frem tilleggsinnstilling til Handlings- og økonomiplanen for 2017-2020. Den innarbeider konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett og annen ny informasjon.

Finansbyrådens tale

Les hele finanstalen til finansbyråd Dag Inge Ulstein.

Slik påvirker statsbudsjettet Bergen kommune

I regjeringens forslag til statsbudsjett får Bergen kommune 14,1 milliarder i frie inntekter. Byrådet har lagt samme beløp til grunn i sin budsjettinnstilling.

Frist for å gi innspill til bybudsjettet

Se fristene for å gi innspill til økonomisk handlingsplan og bybudsjettet for 2017.

Budsjettet som åpne data

Bergen kommune gir ut vedtatt budsjett og økonomiplan som åpne data, der du kan gjøre dine egne sammenstillinger av innholdet i drifts- og investeringsbudsjettet.

Store og små tall om bybudsjettet

Bergen kommune har rundt 17.000 ansatte. Det koster 53,2 millioner kroner dagen å drive kommunen i 2017.

Forslag til investeringer

Byrådet vil investere for 12 milliarder kroner de neste fire årene. Se hvilke skoler, sykehjem, boliger med mere.

Bybudsjettet på 1-2-3

Her er i korte trekk innholdet i bybudsjettet med økonomiske endringer fra 2017, samt foreslåtte priser på tjenestene.

Avgifter og egenbetalinger

Her er byrådets forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2017.