Gå tilbake til:
Du er her:

Webversjon av vedtatt budsjett 2018

I vår interaktive kortversjon av det vedtatte budsjettet for 2018 og handlings- og økonomiplan for 2018-2021 får du full oversikt over økonomien til kommunen.

Bybudsjettet på 1-2-3

Her finner du i korte trekk innholdet i vedtatt bybudsjett med økonomiske endringer fra 2018, samt priser på tjenestene.

Budsjettdokumentene for 2018

Her finner du alle dokumentene som danner grunnlaget for handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett for 2018.

Forslag til investeringer

Bystyret har vedtatt å investere for 12,4 milliarder kroner de neste fire årene.

Avgifter og egenbetalinger

Her er byrådets forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2018.

Budsjettet som åpne data

Bergen kommune gir ut vedtatt budsjett og økonomiplan som åpne data, der du kan gjøre dine egne sammenstillinger av innholdet i drifts- og investeringsbudsjettet.

Alternative budsjettforslag for 2018

Opposisjonspartiene i bystyret legger frem alternative forslag til budsjett for kommunen. Byrådspartiene og Sp er enige om felles endringer i byrådets budsjettforslag.