Gå tilbake til:
Du er her:

Webversjon av vedtatt budsjett 2018

I vår interaktive kortversjon av det vedtatte budsjettet for 2018 og handlings- og økonomiplan for 2018-2021 får du full oversikt over økonomien til kommunen.

Årets siste tertialrapport er klar

Byrådet har lagt frem 2. tertialrapport 2018. Den viser prognoser for årets åtte første måneder med forslag til budsjettjusteringer.

Bybudsjettet på 1-2-3

Her finner du i korte trekk innholdet i vedtatt bybudsjett med økonomiske endringer fra 2018, samt priser på tjenestene.

Forslag til investeringer

Bystyret har vedtatt å investere for 12,4 milliarder kroner de neste fire årene.

Avgifter og egenbetalinger

Her er byrådets forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2018.

Budsjettet som åpne data

Bergen kommune gir ut vedtatt budsjett og økonomiplan som åpne data, der du kan gjøre dine egne sammenstillinger av innholdet i drifts- og investeringsbudsjettet.

Alternative budsjettforslag for 2018

Opposisjonspartiene i bystyret legger frem alternative forslag til budsjett for kommunen. Byrådspartiene og Sp er enige om felles endringer i byrådets budsjettforslag.