Gå tilbake til:
Du er her:

Onsdag 27. september legger byrådet frem forslag til budsjett for 2018 og handlings- og økonomiplan for årene 2018-2021.

Da vil du finne all budsjettdokumentasjon og informasjon om budsjettet på disse sidene.

For første gang er budsjettdokumentene bare være tilgjengelig i digitale utgaver.

Budsjettet blir publisert på disse sidene innen kl. 10.30.