Gå tilbake til:
Du er her:

Alternative budsjettforslag

Opposisjonspartiene i bystyret legger frem alternative forslag til budsjett for kommunen. Byrådspartiene og Sp er enige om felles endringer i byrådets budsjettforslag.

Bergen kommune styres av et byråd utgått av partiene Ap, KrF og V. Partiene, som ikke er en del av byrådet, utgjør opposisjonen. Mange av de andre partiene i bystyret legger i forbindelse med behandlingen av budsjettet frem alternative budsjettforslag.

Byrådspartiene Ap, KrF og V er enige med Sp om endringer i byrådets budsjettforslag.

Bystyret i Bergen behandler budsjettet tirsdag 19. desember 2017.

Komité for finans, kultur og næring har avgitt innstilling til bystyret.