Gå tilbake til:
Du er her:

Budsjettdokumentene

Her finner du alle dokumentene som danner grunnlaget for handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett for 2018.

07.06.18
TERTIALRAPPORT NR. 1

22.02.18
DETALJERINGSSAKEN

22.12.17
KORTVERSJON AV VEDTATT BUDSJETT

Gå til webversjon av kortversjon av vedtatt budsjett

19.12.17
BYSTYRETS BUDSJETTVEDTAK

07.12.17
TILLEGGSINNSTILLING 2

Gå til webversjon av tilleggsinnstilling nummer 2

17.11.17
TILLEGGSINNSTILLING 1

Gå til webversjon av tilleggsinnstilling 1

27.09.17
BUDSJETTINNSTILLING 1

Gå til webversjon av budsjettinnstilling 1