Gå tilbake til:
Du er her:

Avgifter og egenbetalinger

Her er byrådets forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2018.

Siden er oppdatert etter tilleggsinnstillingen.

Hva kan skje med gebyrene?

Noen avgifter, gebyrer og egenbetalinger blir hvert år justert i takt med den generelle lønns- og prisveksten. Andre igjen holder seg utforandret. Og noen gebyrer kan være helt nye elller få ny innretning.

Etterspurte satser med større endringer

I hovedsak er det ingen og få endringer i foreslåtte avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2018. De foreslåtte endringene følger i hovedsak prisveksten. Her er noen punkter om de mest etterspurte satsene:

  • Eiendomsskatt: Det foreslås ingen endringer i promillesats eller bunnfradrag når det gjelder eiendomsskatt. Skatten for de fleste boliger blir beregnet etter ligningsverdien i 2016. I 2018 foreslår byrådet å gjennomføre ny alminnelig taksering for næringseiendommer og boligeeiendommer som ikke er omfattet av Skatteetatens verdifastsetting.
  • Foreldrebetaling i barnehagene: Siden innføringen av maksimal foreldrebetaling i barnehage, har Bergen kommune fulgt Stortingets satser. I regjeringens forslag statsbudsjett foreslås det at maksimal foreldrebetaling skal økes fra 2.730 til 2.910 kroner i måneden. Det er en økning på 180 kroner måneden. Matpengene øker med fem kroner måneden.
  • Egenbetaling hjemmebaserte tjenester: I tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett er satsene for dem med inntekt under 1G (187.286 kroner) økt med tre kroner timen. Utgiftstaket er økt tilsvarende for samme gruppe.
  • Pris for SFO: Prisen for en hel plass i SFO med 60 kroner til 2.550 kroner måneden. Byrådet foreslår å innføre en generell moderasjonsordning. Foredrebetaling skal maksimalt utgjøre seks prosent av husholdningens inntekt. Det blir innført smøremåltid i SFO. Matpengene utgjør 245 kroner måneden.
  • Svømming og isbaner: Det blir ingen endringer i billettpriser for barn og unge for tilgang til kommunale bad og isbaner.
  • Vann, avløp og renovasjon: Årsgebyret for vann foreslås uendet. Årsgebyret for avløp øker med 5,2 prosent. For en bolig med bruksareal 120 kvadratmeter utgjør endringen 173,10 kroner i året. De fleste renovasjonsgebyrene blir redusert med én prosent eller ingen endring.

Last ned listen for komplett oversikt.