Gå tilbake til:
Du er her:

Budsjettdokumentene

Her finner du all dokumentasjon til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022, samt tertialrapporter gjennom året.

2. tertialrapport 2019

DIGITAL VERSJON

PDF-UTGAVE

1. tertialrapport 2019

DIGITAL VERSJON

PDF-UTGAVE

Oppdatert tallgrunnlag vedtatt budsjett

DIGITAL VERSJON

Budsjettinnstilling fra Komite for finans, kultur og næring

Tilleggsinnstilling 2

DIGITAL VERSJON

PDF-UTGAVE

Tilleggsinnstilling 1

DIGITAL VERSJON

PDF-UTGAVE

Innstilling 1

DIGITAL VERSJON

PDF-VERSJON