Gå tilbake til:
Du er her:

Budsjettdokumentene

Byrådets forslag til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022 er heldigitalt, men finnes også i PDF-utgave.

1. tertialrapport 2019

DIGITAL VERSJON

Oppdatert tallgrunnlag vedtatt budsjett

DIGITAL VERSJON

Budsjettinnstilling fra Komite for finans, kultur og næring

Tilleggsinnstilling 2

DIGITAL VERSJON

PDF-UTGAVE

Tilleggsinnstilling 1

DIGITAL VERSJON

PDF-UTGAVE

Innstilling 1

DIGITAL VERSJON

PDF-VERSJON