Gå tilbake til:
Du er her:

Avgifter og gebyrer

Her er vedtatte avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2019.

Oversikten nedenfor er oppdatert etter bystyrets vedtak.

Hva kan skje med gebyrene?

Noen avgifter, gebyrer og egenbetalinger blir hvert år justert i takt med den generelle lønns- og prisveksten. Andre igjen holder seg uforandret. Og noen gebyrer kan være helt nye eller få ny innretning.

Etterspurte satser med større endringer

I hovedsak er det få større endringer i foreslåtte avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2019. De foreslåtte endringene følger i hovedsak prisveksten (2,5-2,7 %). Her er noen punkter om de mest etterspurte satsene:

 • Kulturskolen. Bystyret har vedtatt at det innføres søskenmoderasjon på Bergen kulturskole med virkning fra skoleåret 2019/2020.
 • Eiendomsskatt: Promillesatsen forblir uendret på 2,6 promille. Bunnfradraget for hver boenhet økes fra 850.000 til 1.000.000 kroner, slik at eiendomsskatt for boliger som får verdien fastsatt av Skatteetaten, forblir uendret ved en prisøkning.

  Promillesatsen for næringseiendommer er uendret på 5 promille. Det pågår fremdeles i 2018 en ny alminnelig taksering av næringseiendommer og de boligene som ikke får verdien fastsatt av Skatteetaten. Sist en slik taksering ble gjennomført var i 2004-2006.
 • Egenbetaling barnehage: I tråd med statsbudsjettet øker egenbetalingen for en heldagsplass fra 2.910 kroner til 3.040 kroner måneden. Økningen er på 130 kroner måneden. Prisøkningen blir gjennomført i to omganger. Fra januar 2019 øker den 80 kroner. Fra august 2019 øker prisen med ytterligere 50 kroner.
 • Egenbetaling hjemmebaserte tjenester: Satsene blir vedtatt i statsbudsjettet. Timeprisene vil øke mellom 2,3 og 2,9 prosent avhengig av inntekt. Økningen i kroner spenner fra tre til 15 kroner timen.

 • Pris for SFO: Prisen for en hel plass i SFO øker med 65 kroner til 2.615 kroner måneden. Matpengene SFO er foreslått økt med ti kroner til 255 kroner måneden.

 • Kursavgift Frisklivs- og mestringssenteret: Det innføres en kursavgift på 500 kroner for kurs i regi av Frisklivs- og mestringssenteret i Bergen. Så langt har kursene vært gratis for alle. Alle kurs for barn, unge, familier og utsatte målgrupper skal fortsatt være gratis.
 • Overdagspenger: Overdagspengene som mottar andre purring fra Bergen offentlige bibliotek er økt til 200 kroner.

 • Svømming og isbaner: Det blir ingen endringer i billettpriser for barn og unge for tilgang til kommunale bad og isbaner. Det er mindre endringer i noen korttyper og enkeltbilletter for voksne. Voksne må betale fem kroner mer for en enkeltbillett i svømmehaller og sjøbad og ti kroner mer for enkeltbillett på isbanene.

 • Vann, avløp, renovasjon og feiing: Årsgebyret for vann er uendret fra 2018. Årsgebyret for avløp øker med seks prosent. For en bolig med bruksareal 120 kvadratmeter utgjør endringen 210 kroner i året. De fleste renovasjonsgebyrene blir redusert med en halv prosent. Se den komplette listen for detaljer. Gebyret for feiing og tilsyn foreslås uendret.

 • Gebyr for arbeid i kommunal veg- og gategrunn: Alle gebyrene utgår. Kommunen har ikke hjemmel til å ta gravegebyr etter ny forskrift. En ny gebyrmodell er under utarbeidelse.