Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskudd for 279 millioner kroner

Byrådet foreslår å gi tilskudd for 279 millioner kroner i 2020. Finn tilskuddslisten her.

Byrådet foreslår å øke tilskuddene til faste tilskuddsmottakere og søkbare tilskuddsordninger med 4,6 millioner kroner sammenlignet med 2019.

De søkbare tilskuddsordningene hos Byrådsavdeling for klima, kultur og næring utgjør i 2019 55,6 millioner kroner.

Ved å trykke på lenken nedenfor kommer du til tilskuddslisten i det digitale budsjettdokumentet.

I opprinnelig publisert versjon stod tallet 55,6 millioner i ingressen. Det er rettet til 279 millionerkroner som står i tittelen. Tallet 55,6 gjelder søkbare tilskudd på kulturfeltet.