Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskudd for 260 millioner kroner

Byrådet foreslår å gi tilskudd for 260 millioner kroner i 2020. Finn tilskuddslisten her.

Denne artikkelen er oppdatert til og med byrådets tilleggsinnstilling 2 til budsjettet. Endringene som følge av budsjettavtalen er ikke innarbeidet her.

Byrådet foreslår å øke tilskuddene til faste tilskuddsmottakere og søkbare tilskuddsordninger med 4,6 millioner kroner sammenlignet med 2019.

De søkbare tilskuddsordningene hos Byrådsavdeling for klima, mangfold og likestilling utgjør i 2020 45,8 millioner kroner.

Ved å trykke på lenken nedenfor kommer du til tilskuddslisten i det digitale budsjettdokumentet.