Gå tilbake til:
Du er her:

Budsjettekniske spørsmål

Etterhvert som budsjettprosessen skrider frem dukker det opp mange spørsmål av mer teknisk art. Hva er et budsjetteknisk spørsmål og hvem kan svare på det?

Et spørsmål av «teknisk» karakter kan for eksempel dreie seg om sammenhengen mellom ulike tall i budsjettforslaget. Slike og liknende spørsmål kan rettes til budsjettavdelingen. Aktuelle spørsmål og svar publiseres fortløpende på denne siden etter hvert som bystyrets komiteer starter sin behandling av budsjettet.

Svartid vil kunne variere, avhengig av hvor omfattende spørsmålene er, samt kapasitet hos dem som skal utarbeide svarforslagene mv.

Det tas imidlertid forbehold om at kompliserte spørsmål som sendes tett opp mot fristen, muligens ikke vil bli besvart innen finanskomiteens behandling av budsjettforslaget 11. desember.

Spørsmål av mer "politisk" karakter, for eksempel om prioriteringer mellom tjenesteområder og liknende, henvises til siden Slik kan du påvirke under Budsjettskolen.