Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsarkiv

Legg fram tilleggsinnstilling til bybudsjettet

Byrådet har lagt fram tilleggsinnstilling til handlings- og økonomiplan 2020-2023. I saka har byrådet innarbeidd naudsynte endringar som følgje av statsbudsjettet og andre kjende høve.

Tilskudd for 260 millioner kroner

Byrådet foreslår å gi tilskudd for 260 millioner kroner i 2020. Finn tilskuddslisten her.

Avgifter og egenbetalinger for 2020

Her finner du byrådets forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2020.

Driftsbudsjett på 22,5 milliarder

Her finner du i korte trekk innholdet i forslaget til budsjett for driften av Bergen kommune i 2020 med endringer fra 2019.

Investerer for 11,5 milliarder

Byrådet foreslår å investere for 11,5 milliarder kroner de neste fire årene.