Gå tilbake til:
Du er her:

Kortversjon av vedtatt budsjett for 2020

I denne digitale kortversjonen finner du oppdaterte tall for handlings- og økonomiplanen for årene 2020-2023.

Driftsbudsjett på 22,5 milliarder

Her finner du i korte trekk innholdet i til budsjett for driften av Bergen kommune i 2020 med endringer fra 2019.

Investerer for 11,5 milliarder

Bystyret har vedtatt å investere for 11,5 milliarder kroner de neste fire årene.