Gå tilbake til:
Du er her:
Avgifter og egenbetalinger for 2020 bilde
Bilde: NORGES BANK

Avgifter og egenbetalinger for 2020

Her finner du byrådets forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2020.

 

Etterspurte satser med større endringer

I hovedsak er det ingen og få endringer i foreslåtte avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2020. De foreslåtte endringene følger i hovedsak prisveksten. Eiendomsskatt er en skatt og ikke en del av avgift og gebyrer, men opplysninger om endringer i den er tatt med her.

  • Eiendomsskatt: Stortinget har vedtatt endringer i eiendomsskatten med å redusere grunnlaget for beregning av eiendomsskatt fra 80 til 70 prosent av formuesverdien til boliger. Hvis Bergen kommune hadde beholdt nåværende promillesats og bunnfradrag ville det redusert kommunens inntekter fra eiendomsskatt med 124 millioner kroner.
  • Byrådet foreslår å beholde inntektene fra eiendomsskatt på dagens nivå. For å få gjøre det blir promillesatsen økt fra 2,6 til 2,8 promille for boliger. Bunnfradraget blir endret fra en million kroner til 750.000 kroner for hver boenhet. Skattesatsen for næringseiendommer er i forslaget uendret på fem promille.
  • Egenbetaling hjemmebaserte tjenester: Satsene for dem med inntekt over 2G (199 716 kroner) har økt med mellom 2,9 - 3,0 prosent. Utgiftstaket er økt tilsvarende for samme gruppe.
  • Svømming og isbaner: Det blir ingen endringer i billettpriser for barn og unge for tilgang til kommunale bad og isbaner.
  • Vann, avløp og renovasjon: Årsgebyret for vann øker med 2,0 prosent. Årsgebyret for avløp øker med 2,9 prosent. For en bolig med bruksareal 120 kvadratmeter utgjør endringen 108 kroner i året.
  • Foreldrebetaling i barnehagene: Siden innføringen av maksimal foreldrebetaling i barnehage, har Bergen kommune fulgt Stortingets satser. Egenbetalingen for en heltidsplass koster 3.135 i måneden. Det er en økning på 95 kroner fra 2019. Matpengene øker med ti kroner måneden.
  • Pris for SFO: Prisen for en hel plass i SFO øker med 75 kroner til 2.690 kroner måneden. Byrådet viderefører generell moderasjonsordning. Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre seks prosent av husholdningens inntekt. Matpengene utgjør 265 kroner måneden, som er en økning på 10 kroner.
  • Parkering i boligsone: Prisen for boligsoneparkering øker med 10 prosent. For én bil betyr økningen i sone 1-7 en økning på 40 kroner til 440 kroner i måneden. Prisen for å parkere i et anlegg for beboerparkering øker med 10,5 prosent. Ordningen med midlertidige døgnkort for soneparkering utgår.
  • Leie av kommunal grunn til uteservering: Byrådet foreslår å øke avgiftene for eie av kommunal grunn til uteservering med 7,5 prosent. For indre kjerne med skjenkebevilling utgjør endringen 153 kroner for hver kvadratmeter.