Gå tilbake til:
Du er her:

Veien til vedtak

Etter at byrådet har levert sitt forslaget til budsjett 25. september, starter bystyresiden sitt arbeid. Budsjettprosessen avsluttes med bystyrets sluttbehandling 18. desember.

Tidsplan for budsjettbehandling i bystyrets organer høsten 2019:

 • 25. september:
  Byrådet legger fram forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
 • I oktober:
  Fagbyrådene gir en orientering om budsjett og økonomiplan i komiteene.

Prosessen videre - datoer kommer:

 • Komiteene innkaller virksomheter og resultatenheter og inviterer til muntlig innlegg.
 • Ungdommens bystyre behandler budsjett.
 • Eventuelt formøte for budsjettarbeid i komiteene Slutten av november: byrådet legger fram budsjettinnstilling II
 • Behandling av partienes budsjettforslag og uttalelser fra ungdommens bystyre i fagkomiteene; KFIKN behandler enkeltstående forslag angående egnefagområder.
 • Budsjettmøte i KFKN med innstilling til bystyret.
 • 18. desember:
  Budsjettmøte i bystyret.

Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å uttale meg om budsjettet til fagkomiteene?
Send en epost med navn, ønsket komite og kontaktinformasjon til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no

Både enkeltpersoner og representanter fra organisasjoner, foreninger og andre grupper har anledning til å holde et muntlig innlegg for å presentere synspunkter på budsjettforslaget. Vanligvis settes det av 5-10 minutter til et innlegg. Det er mulig å dele ut skriftlig materiale til komiteens medlemmer. Har du spørsmål, kan du ringe rådgiver for den aktuelle komiteen (se telefonnumre under).

Veien til vedtak
Hovedansvaret for budsjettarbeidet på bystyresiden er lagt til bystyrekomiteene. Hver komite skal jobbe med de fagfelt som ligger innenfor egne ansvarsområder. Partiene fremmer sine forslag til prioriteringer i fagkomiteene, hvor det voteres over disse. Fagkomiteene legger så frem sine innstillinger for Komite for finans. Finanskomiteen har ansvaret for å avgi en saldert innstilling til budsjett for Bergen kommune til bystyret. Ungdommens bystyre (UB) uttaler seg til byrådets budsjettforslag innenfor områder som er relevante for barn og unge. Fagkomiteene stemmer over de forslag fra UB som blir tatt opp til votering av et eller flere medlemmer i den aktuelle fagkomiteen.

Bystyret vedtar budsjettet 18. desember 2019.