Gå tilbake til:
Du er her:

Slik kan du gi innspill

19. september la byrådet fram sitt forslag til budsjett for 2019. Etter dette starter bystyrekomiteene sitt arbeid med budsjettet. I denne prosessen er det mulig å komme med innspill.

Muntlig innlegg i en bystyrekomite

Både enkeltpersoner og representanter fra organisasjoner, foreninger og andre grupper har anledning til å holde et muntlig innlegg for å presentere synspunkter på budsjettforslaget. Vanligvis settes det av 5-10 minutter til et innlegg.

Det er mulig å sende inn innspill pr. e-post til komiteens medlemmer til e-postadressen under. Det er også mulig å dele ut skriftlig materiale i møtene for muntlige innlegg.

Har du spørsmål, kan du sende e-post eller ringe rådgiver for den aktuelle komiteen (se kontaktinformasjon under).


Slik gjør du:

Send en e-post med navn, ønsket komite og kontaktinformasjon til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no

Under finner du møtetidspunktene for de enkelte komiteene samt fristene for å melde innlegg.

Komite for miljø og byutvikling

Møte: 6. november kl 16.00
Sted: Kaigaten 4

Frist for å melde innlegg: klokken 12.00 dagen før møtet

Kontaktperson: rådgiver Marte Holm, tlf. 918 77 840

--------------------------------------------------------------------

Komite for barnehage, skole og idrett

Møte: 6. november kl 14.00
Sted: Kaigaten 4, møterom Fana

Frist for å melde innlegg: klokken 12.00 dagen før møtet

Kontaktperson: rådgiver Bjarte K. Frønsdal, tlf. 976 99 243

---------------------------------------------------------------------

Komite for helse og sosial

Møte: 7. november kl 16.00
Sted: Møterom Fana, Kaigaten 4

Frist for å melde innlegg: klokken 12.00 dagen før møtet

Kontaktperson: rådgiver Ragnar Zakariassen, tlf 970 70 975

-------------------------------------------------------------------

Komite for finans, kultur og næring

Møte: 30. 0ktober kl 14.00
Sted: Kaigaten 4

Frist for å melde inn innlegg: 25.10.18

Kontaktperson: rådgiver Frank Wessels, tlf 55 56 64 04

------------------------------------------------------------------

Her finner du telefonnumre, e-postadresser og annen informasjon om den enkelte politiker:

  1. Bystyrekomiteenes ledere og nestledere
  2. Politikerregisteret
  3. Partienes gruppesekretærer
  4. Politiske partier

Kontaktinformasjon til Bystyrets kontor:
Bystyrets kontor, Pb. 7700, 5020 Bergen
tlf.: 55 56 64 04
e-post: bystyrets.kontor@bergen.kommune.no