Gå tilbake til:
Du er her:

Slik kan du gi innspill

25. september la byrådet fram sitt forslag til budsjett for 2020. Etter dette starter bystyreutvalgene (tidligere bystyrekomiteene) sitt arbeid med budsjettet. I denne prosessen er det mulig å komme med innspill.

Muntlig innlegg i et bystyreutvalg

Både enkeltpersoner og representanter fra organisasjoner, foreninger og andre grupper har anledning til å holde et muntlig innlegg for å presentere synspunkter på budsjettforslaget. Vanligvis settes det av 5-10 minutter til et innlegg.

Det er mulig å sende inn innspill per e-post til utvalgets medlemmer til e-postadressen under. Det er også mulig å dele ut skriftlig materiale i møtene for muntlige innlegg.

Har du spørsmål, kan du sende e-post eller ringe rådgiver for det aktuelle utvalg (se kontaktinformasjon under).


Slik gjør du:

Send en e-post med navn, ønsket utvalg og kontaktinformasjon til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no

Under vil du etter hvert finne møtetidspunktene for de enkelte utvalgene samt fristene for å melde innlegg.

Utvalg for miljø og byutvikling

Møte: dato og tid kommer
Sted: Kaigaten 4

Frist for å melde innlegg: kommer

Kontaktperson: rådgiver Marte Holm, tlf. 918 77 840

--------------------------------------------------------------------

Utvalg for barnehage, skole og idrett

Møte: tirsdag 12. november klokken 16.00
Sted: Kaigaten 4, møterom Fana

Frist for å melde innlegg: fredag 8. november klokken 16.00

Kontaktperson: rådgiver Bjarte K. Frønsdal, tlf. 976 99 243

---------------------------------------------------------------------

Utvalg for helse og sosial

Møte: dato og tid kommer
Sted: Møterom Fana, Kaigaten 4

Frist for å melde innlegg: kommer

Kontaktperson: rådgiver Ragnar Zakariassen, tlf 970 70 975

-------------------------------------------------------------------

Utvalg for finans, kultur og næring

Møte: onsdag 13. november klokken 16.00
Sted: Kaigaten 4, møterom Fana

Frist for å melde inn innlegg: Vi ber om at alle som vil melde innlegg gjør det før 8. november klokken 16.00

Kontaktperson: rådgiver Frank Wessels, tlf 408 18 967

------------------------------------------------------------------

Her finner du telefonnumre, e-postadresser og annen informasjon om den enkelte politiker før konstituering av nytt bystyre 30.10.2019:

  1. Bystyrekomiteenes ledere og nestledere
  2. Politikerregisteret
  3. Partienes gruppesekretærer
  4. Politiske partier

Kontaktinformasjon til Bystyrets kontor:
Bystyrets kontor, Pb. 7700, 5020 Bergen
tlf.: 55 56 64 04
e-post: bystyrets.kontor@bergen.kommune.no