Gå tilbake til:
Du er her:

Vil du uttale deg om budsjettforslaget?

Bystyreutvalgene er i gang med sitt budsjettarbeid. I denne prosessen er det mulig å komme med innspill.

Enkeltpersoner, lag, organisasjoner og andre som ønsker å uttale seg om budsjettforslaget har mulighet til å presentere sin sak muntlig i det aktuelle fagutvalg.

Hvordan gjør jeg det?

Send en e-post til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no. I e-posten skriver du navn, aktuelt utvalg og din kontaktinformasjon. Frist for innmelding til de ulike utvalgene ser du under.

Har du spørsmål? Ring rådgiveren til det aktuelle utvalg, telefonnumrene finner du under.

Når kan jeg uttale meg om budsjettet?

Utvalg for helse og sosial  
Onsdag 3. november klokken 16.00 i bystyresalen i Det gamle Rådhus. Frist for å melde innlegg: tirsdag 2. november klokken 12.00. Kontaktperson: rådgiver Elise Støver Toft, tlf. 408 12 448 

Utvalg for miljø og byutvikling  
Torsdag 4. november klokken 16.00 i bystyresalen i Det gamle Rådhus. 
Frist for å melde innlegg: onsdag 3. november klokken 12.00. Kontaktperson: rådgiver Marte Holm, tlf. 918 77 840 

Utvalg for finans, kultur og næring 
Onsdag 10. november klokken 12.00 i bystyresalen i Det gamle Rådhus. Det anmodes om å melde innlegg innen 5. november klokken 16.00. 
Kontaktperson: rådgiver Frank Wessels, tlf. 408 18 967 

Utvalg for barnehage, skole og idrett 
Tirsdag 16. november klokken 16.00 i bystyresalen i Det gamle Rådhus.
Frist for å melde innlegg: 15. november klokken 12.00. 
Kontaktperson: rådgiver Bjarte K. Frønsdal, tlf. 976 99 243