Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Hvordan du skal komme i kontakt med byrådene og deres politiske rådgivere finner du her.

E-post og annen post blir behandlet i samsvar med ”Lov om offentlighet i forvaltningen”. Dermed må du regne med at innholdet i meldingen din eller brevet ditt kan bli offentlig tilgjengelig.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap)

E-post: byradsleder@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver: Tommy Aarethun

E-post: tommy.aarethun@bergen.kommune.no Mobil: 951 67 502

• Politisk rådgiver: Linda Lein (pressekontakt)

E-post: linda.lein@bergen.kommune.no Mobil: 482 27 982

____________________________________________________

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG)

E-post: byutviklingsbyraden@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver: Eline Aresdatter Haakestad

E-post: eline.haakestad@bergen.kommune.no Mobil: 418 57 400

_______________________________________________________

Byråd for finans, næring og eiendom Erlend Horn (V)

E-post: finansbyraden@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver: Peder Lofnes Hauge

E-post: peder.hauge@bergen.kommune.no Mobil: 951 22689

_______________________________________________________________

Byråd for barnehage, skole og idrett Linn Kristin Engø (Ap)

E-post: byraden.bbsi@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver: Oda Kari Bjerkan

E-post: oda.bjerkan@bergen.kommune.no Mobil: 476 87 722

___________________________________________________________________

Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG)

E-post: byraden.bkkn@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver: Josefine Gjerde

E-post: josefine.gjerde@bergen.kommune.no Mobil: 976 21 491

__________________________________________________________________

Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF)

E-post: helsebyraden@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver:Mathea Fjukstad Hansen

E-post: Mathea.Hansen@bergen.kommune.no Mobil 407 67 644

________________________________________________________________

Byråd for arbeid, sosial og bolig Lubna Jaffery (Ap)

E-post: byraden.bsbi@bergen.kommune.no

Politisk rådgiver: Linn Katrin Pilskog

E-post: linnkatrin.pilskog@bergen.kommune.no Mobil: 934 87 526

_______________________________________________________________

Felles postadresse: Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen