Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Hvordan du skal komme i kontakt med byrådene og deres politiske rådgivere finner du her.

E-post og annen post blir behandlet i samsvar med ”Lov om offentlighet i forvaltningen”. Dermed må du regne med at innholdet i meldingen din eller brevet ditt kan bli offentlig tilgjengelig.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap)

E-post: byradsleder@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver med ansvar for mediekontakt: Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø

E-post: linn.engo@bergen.kommune.no Mobil: 450 61 026

• Politisk rådgiver: Tommy Aarethun

E-post: tommy.aarethun@bergen.kommune.no Mobil: 951 67 502

____________________________________________________

Byråd for finans, eiendom og eierskap Dag Inge Ulstein (KrF)

E-post: finansbyraden@bergen.kommune.no Telefon: 5556 5240

• Politisk rådgiver: Håkon Pettersen

E-post: hakon.pettersen@bergen.kommune.no Mobil: 415 16395

_______________________________________________________________

Byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn (V)

E-post: byraden.bsbi@bergen.kommune.no Telefon: 5556 6004

• Politisk rådgiver: Peder Lofnes Hauge

E-post: peder.hauge@bergen.kommune.no Mobil: 951 22689

_________________________________________________________________

Byråd for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen (Ap)

E-post: byraden.bbsi@bergen.kommune.no Telefon: 5556 7410

• Politisk rådgiver: Line Berggreen Jacobsen

E-post: lineberggreen.jacobsen@bergen.kommune.no Mobil: 920 45 389

___________________________________________________________________

Byråd for helse og omsorg Rebekka Ljosland (KrF)

E-post: helsebyraden@bergen.kommune.no Telefon: 5556 7444

• Politisk rådgiver: Kristine Madeleine Banggren Gripsgård

E-post: kristinemadeleine.gripsgard@bergen.kommune.no Mobil: 408 16 704

__________________________________________________________________

Byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland (V)

E-post: byraden.bkkn@bergen.kommune.no Telefon: 5556 5232

• Politisk rådgiver: Tallak Liavåg Rundholt

E-post: tallak.rundholt@bergen.kommune.no Mobil: 482 33 775

___________________________________________________________________

Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti (Ap)

E-post: byutviklingsbyraden@bergen.kommune.no Telefon: 5556 2902

• Politisk rådgiver: Peter Sebastian Hatlebakk

E-post: peter.hatlebakk@bergen.kommune.no Mobil: 408 01 791

__________________________________________________________________

Felles postadresse: Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Besøksadresse: Bergen Rådhus, telefon: 5556 5556