Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Hvordan du skal komme i kontakt med byrådene og deres politiske rådgivere finner du her.

E-post og annen post blir behandlet i samsvar med ”Lov om offentlighet i forvaltningen”. Dermed må du regne med at innholdet i meldingen din eller brevet ditt kan bli offentlig tilgjengelig.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap)

E-post: byradsleder@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver: Tommy Aarethun

E-post: tommy.aarethun@bergen.kommune.no Mobil: 951 67 502

• Politisk rådgiver: Linda Lein (pressekontakt)

E-post: linda.lein@bergen.kommune.no Mobil: 482 27 982

____________________________________________________

Byråd for sosial, bolig og inkludering og for helse og omsorg Erlend Horn (V)

E-post: byraden.bsbi@bergen.kommune.no

E-post: helsebyraden@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver: Peder Lofnes Hauge

E-post: peder.hauge@bergen.kommune.no Mobil: 951 22689

_______________________________________________________________

Byråd for barnehage, skole og idrett og for finans, innovasjon og eiendom

Linn Kristin Engø (Ap)

E-post: byraden.bbsi@bergen.kommune.no

E-post: finansbyraden@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver: Oda Kari Bjerkan Mobil: 476 87 722

E-post: oda.bjerkan@bergen.kommune.no

___________________________________________________________________

Byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland (V)

E-post: byraden.bkkn@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver: Tallak Liavåg Rundholt

E-post: tallak.rundholt@bergen.kommune.no Mobil: 482 33 775

___________________________________________________________________

Byråd for byutvikling Rune Bakervik (Ap)

E-post: byutviklingsbyraden@bergen.kommune.no

• Politisk rådgiver: Magnus Hoem Iversen Mobil: 464 56 631

E-post: magnus.iversen@bergen.kommune.no

__________________________________________________________________

Felles postadresse: Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen