Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Her er sakene fra byrådet 16. november

Byrådet har behandlet sak om ny ungdomsskole på Garnes, vil ha oste-VM til Bergen og ønsker bysykler hele året.

(16.11.2017)

Sakene til byrådet 23. november er klare

Byrådet foreslår å gå inn i sameie med fylkeskommunen for å realisere nytt kulturhus i Åsane og legger frem ny kvalitetsutviklingsplan for barnehagene.

(15.11.2017)

Her er sakene fra byrådet 9. november

Byrådet legger frem plan for bedre legetjenester, vil avvikle Bergen arrangementsselskap AS og overfører det praktiske ansvaret for Hansabysamarbeidet fra kommunen til Museum Vest.

(09.11.2017)

Her sak fra byrådet 2. november

Aktuell sak er ekstern utlysning for gjennomføring av Tall Ships Races 2019.

(02.11.2017)

Her er sakene fra byrådet 26. oktober

Aktuelle saker er byggestart av siste del av Løvstien, videreføring av kommunal bostøtte og plan for rusfeltet 2018-2022.

(26.10.2017)

Her er sakene fra byrådet 19. oktober

Aktuelle saker er deltakelse i kunnskapsklynge innen musikkterapi og høringsuttalelse om varig tilrettelagt arbeid.

(19.10.2017)

Her er sakene fra byrådet 12. oktober

Byrådet har fattet gjennomføringsvedtak for Skeievegen gang-og sykkelveg søndre del, og anbefaler at det innføres fleksibel gebyrmodell på renovasjonstjenester.

(12.10.2017)

Her er sakene fra byrådet 28. september

Byrådet sender kunstplan for 2018-2027 ut på høring og har rettet feil i sak om tildeling av klima- og miljøtiltak.

(29.09.2017)

Her er sakene fra byrådet 5. oktober

Byrådet har vedtatt å legge Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til offentlig høring, sender ny amatørkulturplan på høring og anbefaler plan for Skjoldskiftet sørøst.

(05.10.2017)

Les sakene fra byrådet 21. september

Byrådet vil avvikle dagens normtidssystem i hjemmetjenestene. Av andre saker er etablering av et nytt interkommunalt selskap (BHO IKS) og årsrapport for luftkvalitet.

(21.09.2017)

Her er sakene fra byrådet 7. september

Av aktuelle saker var planprogram for Alvøen Marina.

(07.09.2017)

Her er sakene fra byrådet 14. september

Byrådet har vedtatt en navneendring for del av Sælenveien i Fyllingsdalen, og har bevilget 10.000 kroner i tilskudd til Jussformidlingen og proLAR.

(06.09.2017)

Her er sakene fra byrådet 31. august

Byrådet legger frem forslag til ny rusplan, har fordelt tilskudd til klima og miljøtiltak og foreslått tiltak for mer heltid.

(31.08.2017)

Her er sakene fra byrådet 24. august

Byrådet har lagt frem plan for Nygårdstangen og kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland, og har vedtatt planprogram for nye helsebygg i Haukelandsbakken.

(17.08.2017)

Her er sakene fra byrådet 17. og 18. august

Av aktuelle saker er redusert parkeringsdekning i Damsgårdssundet, tilskudd til Involverende byutvikling og høringsuttalelse om forbud mot hodeplagg.

Gå til oversikt (17.08.2017)