Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Sakene til byrådet 24. august er klare

Blant sakene er plan for nybygg i Årstadveien og omregulering fra blokker til rekkehus i Salhusvegen. På sakskartet er også reforhandling av byvekstavtalen.

(16.08.2018)

Her er sakene fra byrådet 13. august

Byrådet har behandlet en ekspropriasjonssak om Nygårdslien boligområde, og har uttalt seg om forslag til endringer i sprøyteromsordningen.

(13.08.2018)

Her er sakene fra byrådet 28. juni

Byrådet har bestemt at den nye skolen på Råstølen skal hete Zinken Hopp skole, og vil redusere cruisetrafikken til Bergen.

(28.06.2018)

Her er sakene fra byrådet 21. juni

Byrådet eksproprierer eiendommer til Bybanens byggetrinn 4 og støtter turné for Harmonien med 200.000 kroner.

(21.06.2018)

Her er sakene fra byrådet 14. juni

Byrådet sender områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden ut på høring.

(14.06.2018)

Her er sakene fra byrådet 7. juni

Byrådet sender handlingsplan for selvmordsforebygging på høring, og legger frem 1. tertialrapport for 2018.

(07.06.2018)

Her er sakene fra byrådet 31. mai

Byrådet legger frem siste årsrapport for Bergenprogrammet, anbefaler plan for nye boliger i Steinsvik og har fordelt tilskudd til frivillig innsats innen helse- og eldreformål.

Gå til oversikt (31.05.2018)

Les sakene fra byrådet 24. mai

Byrådet legger frem tiltaksplan mot plast, vil ha ny skole på Tveiterås og søke Bergen som Fairtrade-kommune. Av andre saker er Sentralbadet som scenekunsthus og flere innbyggerforslag om mobildekning.

(24.05.2018)

Her er sakene fra byrådet 16. mai

Byrådet har blant annet behandlet sak om rehabilitering på Christi Krybbe skoler.

(16.05.2018)

Her er sakene fra byrådet 9. mai

Aktuelle saker er etablering av MO-senter i Eidsvåg, tilskudd til klima- og miljøtiltak for 2018 og oppstart av planarbeid for Bybanen til Åsane.

(09.05.2018)

Her er sakene fra byrådet 3. mai

Aktuelle saker er ny strategi for bytrær, ekspropriasjon til Bybanens byggetrinn 4 og mulig flytting av ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylket til kommunen. Byrådet har også lagt frem årsregnskap og årsmelding for 2017.

(03.05.2018)

Her er sakene fra byrådet 26. april

Aktuelle saker er ny kollektivterminal ved Storavatnet og utvidelse av boligsoneordningen. Byrådet legger også frem en rekke årsmeldinger og statusrapporter for 2017.

(26.04.2018)

Her er sakene fra byrådet 19. april

Byrådet har blant annet behandlet sak om kostnadsstyring og fremdrift i Bybanens byggetrinn 4 til Fyllingsdalen.

(20.04.2018)

Her er sakene fra byrådet 12. april

Byrådet sender plan for ny turvei over Landåsfjellet på høring, og har vedtatt overordnet beredskapsplan, administrativ del, for Bergen kommune.

(12.04.2018)

Her er sakene fra byrådet 5. april

Byrådet starter planarbeid for Kommunedelplan for overvann, bevilger 12.000 kroner til Ungdomskongressen 2018 og legger plan for inkludering og mangfold på høring.

(05.04.2018)