Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Sakene til byrådet 3. mai er klare

Aktuelle saker er behandling av et privat planinitiativ for regulering av område på Åstveit, og bruk av kommunal forkjøpsrett av leiegård på Laksevåg.

(25.04.2018)

Her er sakene fra byrådet 19. april

Byrådet har blant annet behandlet sak om kostnadsstyring og fremdrift i Bybanens byggetrinn 4 til Fyllingsdalen.

(20.04.2018)

Her er sakene fra byrådet 12. april

Byrådet sender plan for ny turvei over Landåsfjellet på høring, og har vedtatt overordnet beredskapsplan, administrativ del, for Bergen kommune.

(12.04.2018)

Her er sakene fra byrådet 5. april

Byrådet starter planarbeid for Kommunedelplan for overvann, bevilger 12.000 kroner til Ungdomskongressen 2018 og legger plan for inkludering og mangfold på høring.

(05.04.2018)

Her er sakene fra byrådet 22. mars

Byrådet har fått status for kommunens veteranplan, vil ha friidretts-EM for ungdom i Bergen i 2021 og foreslår å bruke 12 millioner ekstra på opprusting av Leaparken.

(22.03.2018)

Her er sakene fra byrådet 15. mars

Av aktuelle saker er tiltaksplan mot plast, opprustning av Nygårdsparken og tak på antall cruiseskip.

(15.03.2018)

Her er sakene fra byrådet 8. mars

Av aktuelle saker er blant annet støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

(08.03.2018)

Her er sakene fra byrådet 1. mars

Aktuelle saker er plan for Nye Åsane videregående skole, bibliotek og kulturhus og tilleggsbevilgning til Europeisk Orkesterfestival.

(01.03.2018)

Her er sakene fra byrådet 15. februar

Blant aktuelle saker er fordeling av nasjonale tilskudd mot barnefattigdom, planer for Marineholmen og uttale til byutredning for Bergen.

(15.02.2018)

Her er sakene fra byrådet 22. februar

Aktuelle saker er kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen, bruk av kommunal forkjøpsrett i Vågedalen og gjennomgang av ti enkeltsaker i barnevernet.

(14.02.2018)

Her er sakene fra byrådet 8. februar

Blant aktuelle saker er reguleringsplan med konsekvensutredning for Ulsetstemma i Åsane og mindre reguleringsendring i Skjoldvegen boligtun.

(08.02.2018)

Her er sakene fra byrådet 1. februar

Byrådet vil etablere bomstasjoner i Bergen sentrum. Ombygging av Nordnes oppveksttun og bygging av Tunesflaten idrettshall er andre aktuelle saker.

(01.02.2018)

Her er sakene fra byrådet 25. januar

Bergen kommune etablerer Ruspolitisk råd og sender et forprosjekt for opprustning i Olav Kyrres gate på høring.

(25.01.2018)

Her er sakene fra byrådet 18. januar

Byrådet har blant annet vedtatt å gi tilgang til internett for vanskeligstilte og ekspropriering av eiendommer i Fløen/Møllendal og på Kronstad.

(18.01.2018)

Her er sakene fra byrådet 11. januar

Byrådet sender gravferdsplan for Bergen ut på høring, og vil forlenge åremålsperioden for kommunaldirektør Magne Ervik.

(11.01.2018)