Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Her er sakene fra byrådet 11. oktober

Byrådet har behandlet skjenkesaker på sitt møte i høstferien.

(11.10.2018)

Her er sakene fra byrådet 4. oktober

Byrådet har behandlet sak om utvidelse av Midttun skole og plan for Skjoldnes boligområde. Det er også gitt tilleggsbevilgning til bergenskonferanse for nynorsk.

(04.10.2018)

Her er sakene fra byrådet 27. september

Byrådet har vedtatt at kommunen skal overta driftsansvaret for Krisesenteret for Bergen og omegn, og har konstituert Bernt Tungodden i stillingen som kommunaldirektør for helse og omsorg.

(27.09.2018)

Her er sakene fra byrådet 20. september

Byrådet har behandlet sak om opprusting av Olav Kyrres gate, har lagt plan for tjenester til utviklingshemmede ut på høring og har langt frem Kulturarenaplan for Bergen kommune 2019-2030. Byrådet har også bestemt navn på ny bro på Nygårdstangen.

(20.09.2018)

Her er sakene fra byrådet 13. september

Byrådet har blant annet gitt flere høringsuttalelser innen helse og sender utkast til handlingsplan for studentboliger til høring.

(13.09.2018)

Her er sakene fra byrådet 6. september

Byrådet har blant annet behandlet ny strategiplan for gå- og sykkelbyen Bergen, legger planprogram for Laksevåg på høring og foreslår nye ladeplasser for elbiler.

(06.09.2018)

Her er sakene fra byrådet 30. august

Byrådet har bevilget 12,8 millioner kroner til ny uteplass ved Strax-huset og gir økonomisk tilskudd til årets TV-aksjon.

(30.08.2018)

Her er sakene fra byrådet 24. august

Byrådet foreslår å opprette bydelsstyrer for å styrke nærdemokratiet, har lagt frem strategi for Torget og er positiv til å ta imot flere flyktninger til Bergen.

(24.08.2018)

Her er sakene fra byrådet 13. august

Byrådet har behandlet en ekspropriasjonssak om Nygårdslien boligområde, og har uttalt seg om forslag til endringer i sprøyteromsordningen.

(13.08.2018)

Her er sakene fra byrådet 28. juni

Byrådet har bestemt at den nye skolen på Råstølen skal hete Zinken Hopp skole, og vil redusere cruisetrafikken til Bergen.

(28.06.2018)

Her er sakene fra byrådet 21. juni

Byrådet eksproprierer eiendommer til Bybanens byggetrinn 4 og støtter turné for Harmonien med 200.000 kroner.

(21.06.2018)

Her er sakene fra byrådet 14. juni

Byrådet sender områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden ut på høring.

(14.06.2018)

Her er sakene fra byrådet 7. juni

Byrådet sender handlingsplan for selvmordsforebygging på høring, og legger frem 1. tertialrapport for 2018.

(07.06.2018)

Her er sakene fra byrådet 31. mai

Byrådet legger frem siste årsrapport for Bergenprogrammet, anbefaler plan for nye boliger i Steinsvik og har fordelt tilskudd til frivillig innsats innen helse- og eldreformål.

Gå til oversikt (31.05.2018)

Les sakene fra byrådet 24. mai

Byrådet legger frem tiltaksplan mot plast, vil ha ny skole på Tveiterås og søke Bergen som Fairtrade-kommune. Av andre saker er Sentralbadet som scenekunsthus og flere innbyggerforslag om mobildekning.

(24.05.2018)