Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 20. juni

Av aktuelle saker er reguleringsendring på Nygårdstangen, regionalt forsknings- og innovasjonsarbeid innen helse og utvidet skjenketid under Tall Ships.

Gå til oversikt (20.06.2019)

Her er sakene fra byrådet 13. juni

Aktuelle saker er program for ny bystrand, fordeling av tilskudd til eldreformål 2019 og byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029.

Gå til oversikt (13.06.2019)

Her er sakene fra byrådet 6. juni

Byrådet legger frem 1. tertialrapport for 2019 og gir uttale om miljøkrav i drosjenæringen i Hordaland.

Gå til oversikt (06.06.2019)

Her er sakene fra byrådet 29. mai

Byrådet har behandlet planforslag for sykkelveg og fortau i Arna og salgspotensial for kommunale eiendommer og kommunal planstrategi for 2019 - 2023.

Gå til oversikt (29.05.2019)

Her er sakene fra byrådet 23. mai

Av aktuelle saker er etablering av Samfunnssikkerhetens hus, ny seniorplan, hovedplaner for vannforsyning og avløp og kulturminnestrategi for Bergen.

Gå til oversikt (23.05.2019)

Her er sakene fra byrådet 16. mai

Av aktuelle saker er planinitiativ om Bergen moské, søknad om å etablere to nye værstasjoner på Ulriken og planarbeid for Arna-Vågsbotn-Klauvaneset.

Gå til oversikt (16.05.2019)

Her er sakene fra byrådet 9. mai

Aktuelle saker er utbyggingsavtale om sykkelveg bak Lagunen, søknad fra Festspillene om leie av Festplassen og høringsuttalelse om pilegrimssenter i Bergen.

Gå til oversikt (09.05.2019)

Her er sakene fra byrådet 2. mai

På sitt første møte har byrådet Valhammers blant annet vedtatt tilleggsbevilgninger til Møhlenpris idrettslag og Trygg trafikk, samt gjennomføringsvedtak for del 1 av prosjektet Sælenvassdraget.

Gå til oversikt (02.05.2019)

Her er sakene fra byrådet 25. april

Aktuelle saker er forslag til oppgaver for de nye bydelsstyrene, kommunens årsmelding og regnskap for 2018, rapport om luftkvaliteten i Bergen i 2018 og ny plan mot menneskehandel.

Gå til oversikt (25.04.2019)

Her er sakene fra byrådet 11. april

Byrådet har fordelt tilskudd til klima- og miljøtiltak for 2019 samt godkjent landskapsplan for Midtun Torg.

Gå til oversikt (11.04.2019)

Her er sakene fra byrådet 4. april

Aktuelle saker rammetillatelse for nytt hotell i Solheimsviken. Byrådet sender også forslag til kommunedelplan for overvann og forslag til lokal forskrift om boligsoneparkering på høring.

Gå til oversikt (04.04.2019)

Her er sakene fra byrådet 28. mars

Byrådet legger frem kommuneplanens arealdel 2018, sender handlingsplan mot vold i nære relasjoner på høring og har oppnevnt styremedlemmer til Stiftelsen Bergen Kjøtt.

Gå til oversikt (28.03.2019)

Her er sakene fra byrådet 21. mars

Aktuelle saker er boligsoneparkering i Solheimsviken og Solheim, revidert regelverk for parker, friområder og byrom, samt en ny vannledning som gir vann til Turnerhytten om vinteren.

Gå til oversikt (21.03.2019)

Les sakene fra byrådet 14. mars

Byrådet sender flere planer på høring, anbefaler studentboliger i repslager-anlegget, legger frem ny plan mot mobbing, redegjør for dambruddet i Munkebotn og vil gjøre lærerhøgskolen til inkluderingssenter.

Gå til oversikt (14.03.2019)

Les sak fra byrådet 7. mars

Byrådet har gitt uttale til forslag om ny endring av fredningens omfang for eksteriør på Bergen Tinghus.

(07.03.2019)