Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 10. oktober

Aktuelle saker er støtte til Bergen Nei til Atomvåpen og salgsbevilling ved Bondens marked.

Gå til oversikt (10.10.2019)

Les sakene fra byrådet 3. oktober

Aktuelle saker er endringer i forskrift om boligsoneparkering, sykkelkryssing over Fjøsangerveien og kommunalt samarbeid om DigiBarnevern.

(03.10.2019)

Les sakene fra byrådet 26. september

Aktuelle saker er tilskudd til Bergen Kjøtt, driftsmodell for Sentralbadet Scenekunsthus, nye boliger i Østre Hopsveg samt et miljøprosjekt i kommunale bygg.

Gå til oversikt (26.09.2019)

Les sakene fra byrådet 19. september

Aktuelle saker er plan mot vold i nære relasjoner, driftsmodell for Åsane kulturhus og nye retningslinjer for tildeling av treningstid i kommunale idrettsanlegg.

Gå til oversikt (19.09.2019)

Les sakene fra byrådet 12. september

Byrådet anbefaler aktivitetskort til studenter som melder flytting til Bergen. Aktuelle saker er også ny arealdel til kommuneplan for Os, samt støtte til Frelsesarmeens velferdssenter.

Gå til oversikt (12.09.2019)

Her er sakene fra byrådet 5. september

Av aktuelle saker er utvidet miljøkartlegging i Rådal- og Hordnesområdet, bruk av nedlagte Haugland skole, navn på holdeplasser og tunneler langs Bybanen og Studentmeldingen 2019.

Gå til oversikt (05.09.2019)

Her er sakene fra byrådet 29. august

Av aktuelle saker er nytt krisesenter for rusavhengige, ny strategi for urbant landbruk og oppstart områdesatsing i Loddefjord og Olsvik.

Gå til oversikt (29.08.2019)

Her er sakene fra byrådet 22. august

Av aktuelle saker tilleggsbevilgning til valgarrangement for kvinner med flerkulturell bakgrunn og støtte til nytt beredskapssenter for Røde Kors, samt en rekke høringssaker. Sak om privat planforslag i Strangehagen ble trukket.

Gå til oversikt (22.08.2019)

Her er sakene fra byrådet 15. august

Aktuelle saker er Kunstformidlingsplan for barn og unge, plan for smartere plastbruk i kommunen samt ny tilskuddsordning for 950-årsjubileet.

Gå til oversikt (15.08.2019)

Her er sakene fra byrådet 8. august

Aktuelle saker er strategi for sjøfronten i Bergen og gåstrategi for Bergen 2019 - 2030, som begge er lagt ut på høring.

Gå til oversikt (07.08.2019)

Les sakene fra byrådet 27. juni

Byrådet inngår avtale med Bergen bymuseum om gamle hovedbrannstasjonen, har vedtatt handlingsplan for etisk og rettferdig handel samt en reguleringsendring for Bybanen til Fyllingsdalen.

(28.06.2019)

Les sakene fra byrådet 20. juni

Av aktuelle saker er reguleringsendring på Nygårdstangen, regionalt forsknings- og innovasjonsarbeid innen helse og utvidet skjenketid under Tall Ships.

Gå til oversikt (20.06.2019)

Her er sakene fra byrådet 13. juni

Aktuelle saker er program for ny bystrand, fordeling av tilskudd til eldreformål 2019 og byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029.

Gå til oversikt (13.06.2019)

Her er sakene fra byrådet 6. juni

Byrådet legger frem 1. tertialrapport for 2019 og gir uttale om miljøkrav i drosjenæringen i Hordaland.

Gå til oversikt (06.06.2019)

Her er sakene fra byrådet 29. mai

Byrådet har behandlet planforslag for sykkelveg og fortau i Arna og salgspotensial for kommunale eiendommer og kommunal planstrategi for 2019 - 2023.

Gå til oversikt (29.05.2019)