Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra byrådet 5. desember

Aktuelle saker er blant annet tilskudd til miljøorganisasjoner, oppstart planarbeid for Slettebakken og ordensreglement for Bergen offentlige bibliotek.

(05.12.2019)

Les sakene fra byrådet 28. november

Aktuelle saker er blant annet justeringer i byrådsavdelinger og oppfølging av vedtak om fallunderlag i plast.

(28.11.2019)

Les sakene fra byrådet 21. november

Aktuelle saker er oppstart utviklingsprogram for Dokken, reglement for kommunale råd, tilleggsinnstilling til budsjettet og oppdatering av vedtak om søknad til Europeisk kulturby.

(21.11.2019)

Her er sakene fra byrådet 14. november

Aktuelle saker er ny brannstasjon i Fana, statistikk og analyse for storbykommunene for 2019 og skjenkebevilling for sider på Bondens marked.

(14.11.2019)

Les sakene fra byrådet 7. november

Aktuelle saker er høringsuttalelse om tilskudd til private barnehager og ansettelse i forbindelse med byrådsskiftet.

(07.11.2019)

Les sakene fra byrådet 24. oktober

Aktuelle saker er uttale om ny språklov, planer for Store Lungegårdsvann og 2. tertialrapport for 2019 om økonomien i kommunen.

(24.10.2019)

Byrådet Valhammer er konstituert

Etter endring i byrådets sammensetning, er byrådet Valhammer konstituert fra 21. oktober.

(21.10.2019)

Les sakene fra byrådet 10. oktober

Aktuelle saker er støtte til Bergen Nei til Atomvåpen og salgsbevilling ved Bondens marked.

Gå til oversikt (10.10.2019)

Les sakene fra byrådet 3. oktober

Aktuelle saker er endringer i forskrift om boligsoneparkering, sykkelkryssing over Fjøsangerveien og kommunalt samarbeid om DigiBarnevern.

(03.10.2019)

Les sakene fra byrådet 26. september

Aktuelle saker er tilskudd til Bergen Kjøtt, driftsmodell for Sentralbadet Scenekunsthus, nye boliger i Østre Hopsveg samt et miljøprosjekt i kommunale bygg.

Gå til oversikt (26.09.2019)

Les sakene fra byrådet 19. september

Aktuelle saker er plan mot vold i nære relasjoner, driftsmodell for Åsane kulturhus og nye retningslinjer for tildeling av treningstid i kommunale idrettsanlegg.

Gå til oversikt (19.09.2019)

Les sakene fra byrådet 12. september

Byrådet anbefaler aktivitetskort til studenter som melder flytting til Bergen. Aktuelle saker er også ny arealdel til kommuneplan for Os, samt støtte til Frelsesarmeens velferdssenter.

Gå til oversikt (12.09.2019)

Her er sakene fra byrådet 5. september

Av aktuelle saker er utvidet miljøkartlegging i Rådal- og Hordnesområdet, bruk av nedlagte Haugland skole, navn på holdeplasser og tunneler langs Bybanen og Studentmeldingen 2019.

Gå til oversikt (05.09.2019)

Her er sakene fra byrådet 29. august

Av aktuelle saker er nytt krisesenter for rusavhengige, ny strategi for urbant landbruk og oppstart områdesatsing i Loddefjord og Olsvik.

Gå til oversikt (29.08.2019)

Her er sakene fra byrådet 22. august

Av aktuelle saker tilleggsbevilgning til valgarrangement for kvinner med flerkulturell bakgrunn og støtte til nytt beredskapssenter for Røde Kors, samt en rekke høringssaker. Sak om privat planforslag i Strangehagen ble trukket.

Gå til oversikt (22.08.2019)