Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Her er sakene fra byrådet 11. april

Byrådet har fordelt tilskudd til klima- og miljøtiltak for 2019 samt godkjent landskapsplan for Midtun Torg.

Gå til oversikt (11.04.2019)

Her er sakene fra byrådet 4. april

Aktuelle saker rammetillatelse for nytt hotell i Solheimsviken. Byrådet sender også forslag til kommunedelplan for overvann og forslag til lokal forskrift om boligsoneparkering på høring.

Gå til oversikt (04.04.2019)

Her er sakene fra byrådet 28. mars

Byrådet legger frem kommuneplanens arealdel 2018, sender handlingsplan mot vold i nære relasjoner på høring og har oppnevnt styremedlemmer til Stiftelsen Bergen Kjøtt.

Gå til oversikt (28.03.2019)

Her er sakene fra byrådet 21. mars

Aktuelle saker er boligsoneparkering i Solheimsviken og Solheim, revidert regelverk for parker, friområder og byrom, samt en ny vannledning som gir vann til Turnerhytten om vinteren.

Gå til oversikt (21.03.2019)

Les sakene fra byrådet 14. mars

Byrådet sender flere planer på høring, anbefaler studentboliger i repslager-anlegget, legger frem ny plan mot mobbing, redegjør for dambruddet i Munkebotn og vil gjøre lærerhøgskolen til inkluderingssenter.

Gå til oversikt (14.03.2019)

Les sak fra byrådet 7. mars

Byrådet har gitt uttale til forslag om ny endring av fredningens omfang for eksteriør på Bergen Tinghus.

Her er sakene fra byrådet 28. februar

Byrådet har startet arbeidet med revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen, har gitt navn til en ny vei samt søkt midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter i 2019.

Gå til oversikt (28.02.2019)

Her er sakene fra byrådet 21. februar

Aktuelle saker er flagging på kommunens flaggstenger på kvinnedagen og Nordens dag, samt retningslinjer for tilskudd til miljøorganisasjoner.

Gå til oversikt (21.02.2019)

Her er sakene fra byrådet 14. februar

Aktuelle saker er skoleskyss for elever ved Haukås skole, søknader om kommunal forkjøpsrett og høringsuttalelse til medisinske kvalitetsregistre.

Gå til oversikt (14.02.2019)

Les sakene fra byrådet 7. februar

Av aktuelle saker er bybanedepot i Fyllingsdalen, etablering av Bergen Kjøtt, lokalisering av byarena, plan for seksuell helse og innbyggerforslag om turvei på Nattland.

Gå til oversikt (07.02.2019)

Her er sakene fra byrådet 31. januar

Aktuelle saker er plan for Dikkedokken, nye regler for private boliger for funksjonshemmede og prioriteringsliste for tilskudd til inkludering av barn.

Gå til oversikt (31.01.2019)

Her er sakene fra byrådet 24. januar

Aktuelle saker utbyggingsavtale for Paradis sentrum, høringsuttalelse om endringer i barnehageloven og sluttregnskapet for tre kommunale investeringsprosjekter.

Gå til oversikt (24.01.2019)

Her er sakene fra byrådet 17. januar

Byrådet har behandlet to skjenkesaker.

Gå til oversikt (17.01.2019)

Her er sakene fra byrådet 10. januar

Aktuelle saker er plan for hjemmeboende eldre, endring av skolekretser ved Varden og Sælen skoler og sak om prinsipper for full barnehagedekning i samtlige bydeler fra 2019.

Gå til oversikt (10.01.2019)

Her er sakene fra byrådet 4. januar

På sitt første møte i 2019 har byrådet behandlet saker om blant annet flomsikring av Nesttunvassdraget, reguleringsplan for Almåshaugane og plan for nytt boligområde i Åstveitvegen.

Gå til oversikt (04.01.2019)