Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Her er sakene fra byrådet 22. mars

Byrådet har fått status for kommunens veteranplan, vil ha friidretts-EM for ungdom i Bergen i 2021 og foreslår å bruke 12 millioner ekstra på opprusting av Leaparken.

(22.03.2018)

Her er sakene fra byrådet 8. mars

Av aktuelle saker er blant annet støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

(08.03.2018)

Her er sakene fra byrådet 1. mars

Aktuelle saker er plan for Nye Åsane videregående skole, bibliotek og kulturhus og tilleggsbevilgning til Europeisk Orkesterfestival.

(01.03.2018)

Her er sakene fra byrådet 15. februar

Blant aktuelle saker er fordeling av nasjonale tilskudd mot barnefattigdom, planer for Marineholmen og uttale til byutredning for Bergen.

(15.02.2018)

Her er sakene fra byrådet 22. februar

Aktuelle saker er kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen, bruk av kommunal forkjøpsrett i Vågedalen og gjennomgang av ti enkeltsaker i barnevernet.

(14.02.2018)

Her er sakene fra byrådet 8. februar

Blant aktuelle saker er reguleringsplan med konsekvensutredning for Ulsetstemma i Åsane og mindre reguleringsendring i Skjoldvegen boligtun.

(08.02.2018)

Her er sakene fra byrådet 1. februar

Byrådet vil etablere bomstasjoner i Bergen sentrum. Ombygging av Nordnes oppveksttun og bygging av Tunesflaten idrettshall er andre aktuelle saker.

(01.02.2018)

Her er sakene fra byrådet 25. januar

Bergen kommune etablerer Ruspolitisk råd og sender et forprosjekt for opprustning i Olav Kyrres gate på høring.

(25.01.2018)

Her er sakene fra byrådet 18. januar

Byrådet har blant annet vedtatt å gi tilgang til internett for vanskeligstilte og ekspropriering av eiendommer i Fløen/Møllendal og på Kronstad.

(18.01.2018)

Her er sakene fra byrådet 11. januar

Byrådet sender gravferdsplan for Bergen ut på høring, og vil forlenge åremålsperioden for kommunaldirektør Magne Ervik.

(11.01.2018)

Her er sakene fra byrådet 9. januar

Bergen kommune gir uttale til forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer.

(10.01.2018)

Her er sakene fra byrådet 4. januar

Byrådet vil bosette 200 flyktninger i 2018, og anbefaler videreutvikling av området Sletten og Slettebakken.

(04.01.2018)

Her er sakene fra byrådet 21. desember

Aktuelle saker er kunstplan, amatørkulturplan og en ny rammeplan for SFO-tilbudet i bergensskolen.

(21.12.2017)

Her er sakene fra byrådet 14. desember

Byrådet legger kart for blå og grønn natur i Bergen på høring, og vil selge Soltun aldershjem.

(06.12.2017)

Her er sakene fra byrådet 7. desember

Byrådet vil kjøpe gassverktomten på Dokken, og har vedtatt å ekspropriere for tunnelpåhugg til Løvstakken i forbindelse med videreføring av Bybanen til Fyllingsdalen.

(07.12.2017)