Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Her er sakene fra byrådet 11. januar

Byrådet sender gravferdsplan for Bergen ut på høring, og vil forlenge åremålsperioden for kommunaldirektør Magne Ervik.

(11.01.2018)

Her er sakene fra byrådet 9. januar

Bergen kommune gir uttale til forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer.

(10.01.2018)

Her er sakene fra byrådet 4. januar

Byrådet vil bosette 200 flyktninger i 2018, og anbefaler videreutvikling av området Sletten og Slettebakken.

(04.01.2018)

Her er sakene fra byrådet 21. desember

Aktuelle saker er kunstplan, amatørkulturplan og en ny rammeplan for SFO-tilbudet i bergensskolen.

(21.12.2017)

Her er sakene fra byrådet 14. desember

Byrådet legger kart for blå og grønn natur i Bergen på høring, og vil selge Soltun aldershjem.

(06.12.2017)

Her er sakene fra byrådet 7. desember

Byrådet vil kjøpe gassverktomten på Dokken, og har vedtatt å ekspropriere for tunnelpåhugg til Løvstakken i forbindelse med videreføring av Bybanen til Fyllingsdalen.

(07.12.2017)

Her er sakene fra byrådet 30. november

Byrådet sender en innstilling til bystyret om kjøp av Postterminalen i Kanalveien 52B.

(30.11.2017)

Her er sakene fra byrådet 23. november

Byrådet legger frem sak om trasevalg for Bybanen til Åsane. Av andre aktuelle saker er ny modell for Bergen legevakt og plan for studentboliger ved Brann stadion.

(23.11.2017)

Her er sakene fra byrådet 16. november

Byrådet har behandlet sak om ny ungdomsskole på Garnes, vil ha oste-VM til Bergen og ønsker bysykler hele året.

(16.11.2017)

Her er sakene fra byrådet 9. november

Byrådet legger frem plan for bedre legetjenester, vil avvikle Bergen arrangementsselskap AS og overfører det praktiske ansvaret for Hansabysamarbeidet fra kommunen til Museum Vest.

(09.11.2017)

Her sak fra byrådet 2. november

Aktuell sak er ekstern utlysning for gjennomføring av Tall Ships Races 2019.

(02.11.2017)

Her er sakene fra byrådet 26. oktober

Aktuelle saker er byggestart av siste del av Løvstien, videreføring av kommunal bostøtte og plan for rusfeltet 2018-2022.

(26.10.2017)

Her er sakene fra byrådet 19. oktober

Aktuelle saker er deltakelse i kunnskapsklynge innen musikkterapi og høringsuttalelse om varig tilrettelagt arbeid.

(19.10.2017)

Her er sakene fra byrådet 12. oktober

Byrådet har fattet gjennomføringsvedtak for Skeievegen gang-og sykkelveg søndre del, og anbefaler at det innføres fleksibel gebyrmodell på renovasjonstjenester.

(12.10.2017)

Her er sakene fra byrådet 28. september

Byrådet sender kunstplan for 2018-2027 ut på høring og har rettet feil i sak om tildeling av klima- og miljøtiltak.

(29.09.2017)