Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Slik vil byrådet oppnå bydelsvis barnehagedekning i 2020

Byrådet legger frem strategier og tiltak for å nå bydelsvis barnehagedekning i 2020. Byrådet vil også styrke retten til barnehageplass i egen skolekrets.

(18.12.2019)

Endrer navn på barnehage i Olsvik

Byrådet har vedtatt at Norheim barnehage bytter navn til Olsvikparken barnehage.

(19.06.2019)

Plan for nye Holen skole klar for sluttbehandling

Reguleringsplanen for nye Holen skole går nå til annen gangs behandling. Planen legger opp til å bygge et nytt kompakt skolebygg med gymsal og uteareal. Flere bygg, deriblant gamle Håstein skole, skal rives.

(29.05.2019)

Gjør opp status for SFO

Byrådet legger frem status for Skolefritidsordningen. Byrådet vil at vedtaket om gratis kjernetid skal erstattes av en generell moderasjonsordning, basert på husholdningsinntekt.

(15.05.2019)

Legger frem tilstandsrapport for bergensskolen

Byrådet legger frem tilstandsrapport for bergensskolene for skoleårene 2017/2018 og 2019/2019. Rapporten viser at det gjøres mye godt arbeid i bergensskolen.

(15.05.2019)

Ny idrettshall på Storetveit skole

Storetveit skole treng ny idrettshall. Byrådet rår bystyret til å gjennomføre prosjektet som har ei kostnadsramme på 55,9 millionar kroner.

(24.04.2019)

Vil skape inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge gjennom planen "Skyfritt"

Byrådet vil styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målet er å redusere mobbing og krenking på oppvekstfeltet i Bergen.

(06.03.2019)

Dyrere oppveksttun på Nordnes

En ekstern usikkerhetsanalyse viser at det er behov for å oppjustere investeringsrammen for Nordnes oppveksttun med 55 millioner kroner.

(06.03.2019)

Legger frem plan for seksuell helse, seksualopplysning og -undervisning

Byrådet legger frem plan for seksuell helse, seksualopplysning og -undervisning. Med planen ønsker byrådet å bidra til å sikre god seksuell helse for barn og unge.

(30.01.2019)

Slik skal alle få barnehage i heimbydelen

Byrådet har lagt fram ei liste med tiltak som skal syte for at alle som ønskjer det kan få plass i barnehage i bydelen der dei bur.

(10.01.2019)

Gir Granebo-Radiostasjon naturbarnehage nytt navn

Byrådet har vedtatt at barnehagen bytter navn til Fløyfjellet naturbarnehage.

(20.12.2018)

Vil ha innspill til plan for inkluderende oppvekstmiljø

Byrådet vil ha innspill til planen "Skyfritt - inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen" og legger frem planen til ekstern høring.

(12.12.2018)

Ny plan for å modernisere oppvekstfeltet

Byrådet har lagt fram forslag til Plan for smart oppvekst i Bergen. Planen inneheld 40 tiltak som skal digitalisere og fornye barnehagane, skulane og idrettsfeltet i kommunen.

(21.11.2018)

Sender plan for seksuell helse på høyring

Byrådet har utarbeidd høyringsforslag til plan for seksuell helse. Planen skal sikre heilskapleg innsats for å styrkje denne delen av helsa til barn og unge.

(13.11.2018)

Legger frem plan for nye Rolland skole

Byrådet anbefaler plan for nye Rolland skole. Dagens skolebygg skal rives og elevene skal samles i et nytt skolebygg med plass til 350 elever.

(07.11.2018)