Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Vil skape inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge gjennom planen "Skyfritt"

Byrådet vil styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målet er å redusere mobbing og krenking på oppvekstfeltet i Bergen.

(06.03.2019)

Dyrere oppveksttun på Nordnes

En ekstern usikkerhetsanalyse viser at det er behov for å oppjustere investeringsrammen for Nordnes oppveksttun med 55 millioner kroner.

(06.03.2019)

Legger frem plan for seksuell helse, seksualopplysning og -undervisning

Byrådet legger frem plan for seksuell helse, seksualopplysning og -undervisning. Med planen ønsker byrådet å bidra til å sikre god seksuell helse for barn og unge.

(30.01.2019)

Slik skal alle få barnehage i heimbydelen

Byrådet har lagt fram ei liste med tiltak som skal syte for at alle som ønskjer det kan få plass i barnehage i bydelen der dei bur.

(10.01.2019)

Gir Granebo-Radiostasjon naturbarnehage nytt navn

Byrådet har vedtatt at barnehagen bytter navn til Fløyfjellet naturbarnehage.

(20.12.2018)

Vil ha innspill til plan for inkluderende oppvekstmiljø

Byrådet vil ha innspill til planen "Skyfritt - inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen" og legger frem planen til ekstern høring.

(12.12.2018)

Ny plan for å modernisere oppvekstfeltet

Byrådet har lagt fram forslag til Plan for smart oppvekst i Bergen. Planen inneheld 40 tiltak som skal digitalisere og fornye barnehagane, skulane og idrettsfeltet i kommunen.

(21.11.2018)

Sender plan for seksuell helse på høyring

Byrådet har utarbeidd høyringsforslag til plan for seksuell helse. Planen skal sikre heilskapleg innsats for å styrkje denne delen av helsa til barn og unge.

(13.11.2018)

Legger frem plan for nye Rolland skole

Byrådet anbefaler plan for nye Rolland skole. Dagens skolebygg skal rives og elevene skal samles i et nytt skolebygg med plass til 350 elever.

(07.11.2018)

Utvidar Midtun skole med 100 elevplassar

Midttun skole skal utvidast til å ta imot 100 fleire elevar. Byrådet foreslår å gjennomføre prosjektet som har ei kostnadsramme på 172 millionar kroner.

(26.09.2018)

Vil gi tilbud etter skoletid for elever med særskilte behov

Byrådet foreslår å fjerne egenandelen fra nyttår på tilbudet ungdomsskoleelever med særskilte behov får etter skoletid. Det nye navneforslaget på tilbudet er ungdomsfritidsordning (UFO).

(19.09.2018)

Satser på fagarbeidere og lærlinger

Byrådet ønsker å øke andelen fagarbeidere og vil gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

(19.09.2018)

Kaller ny skole "Zinken Hopp skole"

Byrådet har bestemt at den nye modulskolen med idrettshall i Råstølen skal hete "Zinken Hopp skole og idrettshall".

(28.06.2018)

Ønskjer rive og bygge nytt på Tveiterås

Byrådet rår til at Tveiterås skole skal halde til på noverande tomt. Det eksisterande bygget skal rivast og erstattast av eit nybygg.

(16.05.2018)

Investerer 376 millionar i oppveksttun på Kronstad

Byrådet ber bystyret om løyve til å gjennomføre prosjektet Kronstad oppveksttun. Kostnadane for prosjektet er på 376 millionar kroner.

(16.05.2018)