Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Vil bygge forsterket avdeling på Garnes ungdomsskole

Byrådet ønsker å etablere en forsterket avdeling på Garnes ungdomsskole for elever med spesielle behov. Dermed vil man ha forsterkede skoler i alle bydeler.

(13.03.2018)

Har justert skolekretsgrenser i Arna

I forbindelse med at Haugland skule og ungdomstrinnet på Ytre-Arna skule legges ned fra høsten av, har byrådet behandlet sak om justering av skolekretsgrensene i Arna.

(07.03.2018)

Legger frem kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen

Byrådet legger frem kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen for skoleåret 2016/2017. Meldingen gir et bilde av utfordringer og status i bergensskolen.

(14.02.2018)

Hva kan barn og foresatte forvente av SFO

Byrådet legger frem rammeplan for skolefritidsordningen (SFO). Den gir informasjon til barn og foresatte om hva de kan forvente av SFO.

(13.12.2017)

Legger frem kvalitetsmelding for barnehagene

Kvalitetsmeldingen gir informasjon om tilstand og status for barnehagesektoren i Bergen barnehageåret 2016-2017.

(15.11.2017)

Ny kvalitetsutviklingsplan for barnehagene

Kvalitetsutviklingsplanen er kommunen som barnehageeier sitt viktigste styringsverktøy for å støtte opp under hovedsatsingsområdet for de neste fire årene "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre".

(15.11.2017)

Anbefaler å bygge nytt på Garnes ungsomsskole

Garnes ungdomsskole skal utvides til å kunne ta 500 elever. Byrådet anbefaler å rive den gamle skolen og bygge helt nytt.

(08.11.2017)

Anbefaler finansiering av Tunesflaten modulskole

Byrådet legger frem sak om finansiering av modulskole på Tunesflaten. Bygget vil være klart etter skolestart 2018.

(21.06.2017)

Forsøksprosjekt med nynorsk fra 3. klasse

Fra høsten 2017 deltar tre bokmålsskoler og to nynorskskoler i forsøksprosjekt med nynorsk fra 3. klasse.

(18.05.2017)

Foreslår bergensmodell for SFO

Byrådet legger frem sak om skolefritidsordningen og foreslår en egen bergensmodell for SFO. Satsingsområdene skal være "Vennskap, lek, læring i det 21. århundre".

(21.04.2017)

Vil ta i mot gave til møteplasser ved to skoler

Byrådet er positiv til å motta privat gave for å etablere to møteplasser (nærmiljøanlegg) ved Mjølkeråen skole og Kjøkkelvik skole.

(23.03.2017)

Har vedtatt forskrift for skolekretsgrenser

Byrådet har vedtatt forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune.

(08.03.2017)

Ikke nødvendig med ny ordning for elevvurdering

Byrådet mener intensjonen i en interpellasjon om elevvurdering er ivaretatt i bergensskolen. Det er derfor ikke er nødvending å etablere ny og egen ordning for elevvurdering i ungdomsskolen.

(19.01.2017)

Legger frem barnehagebruksplanen

Høringsuttalelsene er gjennomgått og byrådet legger frem sitt forslag til barnehagebruksplan 2016-2030 med tittelen "Rett bygg på rett sted til rett tid".

(15.11.2016)

Justerer opptaksordningen for barnehager

Byrådet foreslår endringer i opptaksordningen for kommunale barnehager. Flere private barnehager følger kommunens opptaksordning, og det vil også gjelde dem.

(10.11.2016)