Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Utvidar Midtun skole med 100 elevplassar

Midttun skole skal utvidast til å ta imot 100 fleire elevar. Byrådet foreslår å gjennomføre prosjektet som har ei kostnadsramme på 172 millionar kroner.

(26.09.2018)

Vil gi tilbud etter skoletid for elever med særskilte behov

Byrådet foreslår å fjerne egenandelen fra nyttår på tilbudet ungdomsskoleelever med særskilte behov får etter skoletid. Det nye navneforslaget på tilbudet er ungdomsfritidsordning (UFO).

(19.09.2018)

Satser på fagarbeidere og lærlinger

Byrådet ønsker å øke andelen fagarbeidere og vil gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

(19.09.2018)

Kaller ny skole "Zinken Hopp skole"

Byrådet har bestemt at den nye modulskolen med idrettshall i Råstølen skal hete "Zinken Hopp skole og idrettshall".

(28.06.2018)

Ønskjer rive og bygge nytt på Tveiterås

Byrådet rår til at Tveiterås skole skal halde til på noverande tomt. Det eksisterande bygget skal rivast og erstattast av eit nybygg.

(16.05.2018)

Investerer 376 millionar i oppveksttun på Kronstad

Byrådet ber bystyret om løyve til å gjennomføre prosjektet Kronstad oppveksttun. Kostnadane for prosjektet er på 376 millionar kroner.

(16.05.2018)

Vil bygge forsterket avdeling på Garnes ungdomsskole

Byrådet ønsker å etablere en forsterket avdeling på Garnes ungdomsskole for elever med spesielle behov. Dermed vil man ha forsterkede skoler i alle bydeler.

(13.03.2018)

Har justert skolekretsgrenser i Arna

I forbindelse med at Haugland skule og ungdomstrinnet på Ytre-Arna skule legges ned fra høsten av, har byrådet behandlet sak om justering av skolekretsgrensene i Arna.

(07.03.2018)

Legger frem kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen

Byrådet legger frem kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen for skoleåret 2016/2017. Meldingen gir et bilde av utfordringer og status i bergensskolen.

(14.02.2018)

Hva kan barn og foresatte forvente av SFO

Byrådet legger frem rammeplan for skolefritidsordningen (SFO). Den gir informasjon til barn og foresatte om hva de kan forvente av SFO.

(13.12.2017)

Legger frem kvalitetsmelding for barnehagene

Kvalitetsmeldingen gir informasjon om tilstand og status for barnehagesektoren i Bergen barnehageåret 2016-2017.

(15.11.2017)

Ny kvalitetsutviklingsplan for barnehagene

Kvalitetsutviklingsplanen er kommunen som barnehageeier sitt viktigste styringsverktøy for å støtte opp under hovedsatsingsområdet for de neste fire årene "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre".

(15.11.2017)

Anbefaler å bygge nytt på Garnes ungsomsskole

Garnes ungdomsskole skal utvides til å kunne ta 500 elever. Byrådet anbefaler å rive den gamle skolen og bygge helt nytt.

(08.11.2017)

Anbefaler finansiering av Tunesflaten modulskole

Byrådet legger frem sak om finansiering av modulskole på Tunesflaten. Bygget vil være klart etter skolestart 2018.

(21.06.2017)

Forsøksprosjekt med nynorsk fra 3. klasse

Fra høsten 2017 deltar tre bokmålsskoler og to nynorskskoler i forsøksprosjekt med nynorsk fra 3. klasse.

(18.05.2017)