Gå tilbake til:
Du er her:

Har justert skolekretsgrenser i Arna

I forbindelse med at Haugland skule og ungdomstrinnet på Ytre-Arna skule legges ned fra høsten av, har byrådet behandlet sak om justering av skolekretsgrensene i Arna.

I revidert forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune for skoleåret 2018/2019, har byrådet behandlet følgende justeringer som en konsekvens av at Haugland skule legges ned:

Elever som bor i tidligere Haugland skule sin skolekrets, fra og med skoleåret 2018/19, får Ytre Arna skule som sin nærskole når de går på barnetrinnet.

Elever som bor i Ytre Arna skule sin skolekrets for ungdomstrinnet, får Garnes ungdomsskule som sin nærskole fra og med skoleåret 2018/19.

Les dokumentene i saken