Gå tilbake til:
Du er her:

Vil bygge forsterket avdeling på Garnes ungdomsskole

Byrådet ønsker å etablere en forsterket avdeling på Garnes ungdomsskole for elever med spesielle behov. Dermed vil man ha forsterkede skoler i alle bydeler.

Bergen har organisert særskilte tilbud for elever med utviklingshemming og/eller lærevansker ved noen av skolene i kommunen. På alle skoler (unntatt Tveiterås) er gruppene tilknyttet ordinære skoler, og disse skolene omtales som forsterkede skoler. Per i dag har kommunen 10 skoler med forsterket avdeling i tillegg til Tveiterås som er en ren spesialskole. De forsterkede skolene er representert i alle bydeler unntatt Arna.

Det er flere argumenter for å opprette en forsterket skole i Arna bydel. Barn med særskilte behov og som er bosatt i bydelen får gå på en skole i nærmiljøet sitt og slippe lang reisevei ut av bydelen. Det vil også forenkle det tverrfaglige samarbeidet rundt eleven og foresatte. En forsterket avdeling på Garnes ungdomsskole i Arna bydel vil kunne redusere antall plasser på noen av de største avdelingene ved de andre skolene, og skape rom for plass når det oppstår behov.

Det anbefales at det etableres en forsterket avdeling på nye Garnes ungdomsskole i forbindelse med byggeprosjektet. En økning av investeringsrammen for Garnes ungdomsskole vil spilles inn ved rullering av handlings- og økonomiplan.

Les dokumentene i saken

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre