Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem plan for seksuell helse, seksualopplysning og -undervisning

Byrådet legger frem plan for seksuell helse, seksualopplysning og -undervisning. Med planen ønsker byrådet å bidra til å sikre god seksuell helse for barn og unge.

I tillegg inneholder planen generelle tiltak mot de voksne innbyggerne i Bergen.

Byrådet vil med planen bidra til å gi barn og unge handlingskompetanse slik at de skal være i stand til å ivareta god seksuell helse, og på den måten bidra til god livskvalitet og god helse for den enkelte.

Det er foreslått tiltak innenfor fem områder:

  • Kropp, kjærlighet følelser og identitet i barnehagen
  • Seksualitetsundervisning i skolen
  • Kjønnsrelatert mobbing i skolen
  • Redusere uønskede svangerskap og smitte av seksuelt overførbare sykdommer
  • Vurdering av behov for senter for seksualitet

Planen skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken