Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for nye Holen skole klar for sluttbehandling

Reguleringsplanen for nye Holen skole går nå til annen gangs behandling. Planen legger opp til å bygge et nytt kompakt skolebygg med gymsal og uteareal. Flere bygg, deriblant gamle Håstein skole, skal rives.

Holen skole er en kombinertskole, som består av et barne- og ungdomstrinn. Ungdomsskolen het tidligere Håstein skole. Dagens bygningsmasse har behov for omfattende rehabilitering. Elevene har i påvente av ny skole i dag tilhold i erstatningsskole i Lynghaugparken.

Før arbeidene med å bygge den nye skolen kan ta til, er det behov for en ny reguleringsplan. Byrådet legger nå reguleringsplanen frem til annen gangs behandling i bystyret.

Planen legger opp til at tre eksisterende bygg skal rives. Dette gjelder ungdomsskolen, gymnastikkbygget med svømmebasseng og deler av barneskolen. Det skal bygges et nytt kompakt skolebygg. Barneskolens hovedbygg skal bevares, rehabiliteres og bli inkludert i et nytt skolebygg.

Ny barneskole foreslås med 2-4 etasjer og ny ungdomsskole med 4 etasjer. Målet med planen er også å binde de barne- og ungdomstrinnet tettere sammen. I dag er det 23 meters høydeforskjell mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet. Skolen blir planlagt for 650 elever. Å sette av nok uteareal har vært utfordrende i arbeidet med planen. Utearealet blir mindre enn departementets anbefaling, men utgjør likevel 2000 kvadratmeter mer enn dagens situasjon.

Holen har en tragisk krigshistorie som det er viktig å ta vare på. Under et bombeangrep under 2. verdenskrig med vaktmester, to lærere og 67 skolebarn drept. Skolen er et viktig krigsminne. Derfor blir deler av den eksisterende skolebygning beholdt som barneskole. Krigsminnesmerket på skoleområdet skal også bevares. Byrådet mener at dette bidrar til at viktig elementer som forteller historien om Holen skole blir videreført.

Saken går videre til behandling i komité og bystyre.


Les dokumentene i saken