Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Plan på høring: Nye tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner

Byrådet vil satse mer på unge for å stoppe vold.

(28.03.2019)

Ny handlingsplan mot åpne russcener på høring

Ny handlingsplan mot åpne russcener er sendt ut på høring med høringsfrist 31. mars.

(14.03.2019)

Statusrapport for Handlingsplan mot fattigdom

Byrådet er bekymret over at stadig flere barn lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp og vil holde oppmerksomheten oppe og om nødvendig justere tiltak for å sikre mest mulig likhet og mulighet til deltakelse for alle.

(12.03.2019)

Smart omsorg har gjort helse og omsorg bedre rustet for fremtiden

Smart omsorg-programmet er nå avsluttet, og byrådet har lagt frem en sluttrapport som viser resultatene programmet har oppnådd.

(07.03.2019)

Legger frem statusmelding for plan for forskning og innovasjon

Byrådet legger frem statusmelding for arbeidet med å følge opp «Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019».

(06.03.2019)

Legger frem årsrapport for skjenkekontroller

Byrådet legger frem årsrapporten for kontroll av salgs- og skjenkesteder, pluss kontroll av utsalgssteder for tobakk.

(06.03.2019)

Statusmelding for samhandling med spesialisthelsetjenesten 2018

Byrådet legger frem en oppsummering samarbeidet mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten.

(06.03.2019)

Orienterer om tilsynssaker i helse, omsorg og barnevern

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte i 2018 seks tilsyn i Byrådsavdeling for helse og omsorg.

(06.03.2019)

Legger frem plan for helsetjenestene til hjemmeboende eldre

Byrådet legger frem "En alderdom med mening, mestring og trygghet - Plan for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre 2019 – 2029" for bystyret.

Vil gjøre lærerhøgskolen til inkluderingssenter

Byrådet foreslår å samle hele virksomheten til Etat for inkludering i den gamle lærerhøgskolen på Landås som skal bygges om. Prosjektet har en samlet totalkostnad på 910 millioner kroner.

(06.03.2019)

Ber om innspill til ny plan mot menneskehandel

Byrådet vil etablere en kommunal enhet for arbeidet mot menneskehandel.

(21.02.2019)

Vil bosette 205 flyktninger i Bergen i 2019

Byrådet viser en tydelig vilje til å satse på bosetting og inkludering av flyktninger. De er derfor positive til å ta imot 205 flyktninger i 2019, omtrent like mange som ble bosatt i 2018.

(30.01.2019)

Har prioritert søknader om nasjonalt tilskudd for inkludering av barn

Se hvilke tiltak som byrådet foreslår skal motta penger fra den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

(31.01.2019)

Nye regler for private boliger for funksjonshemmede

Byrådet har vedtatt at kommunen som hovedregel skal kjøpe arealene når man etablerer en tjenestebase i samlokaliserte private boliger for personer med fuksjonshemminger.

(31.01.2019)

Ny plan for mestring i eldreomsorgen

Se byrådets tiltak for å gjøre Bergen rustet til økningen i antall eldre.

(10.01.2019)