Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Har prioritert søknader om tilskudd mot barnefattigdom

Byrådet har prioritert søknader om tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018.

(07.02.2018)

Etablerer Ruspolitisk råd

Byrådet vil etablere et nytt ruspolitisk råd, som skal gi både brukere og pårørende en arena for å påvirke ruspolitikken i Bergen.

Gir tilgang til internett for vanskeligstilte

Byrådet gir vanskeligstilte en stønad til å dekke kostnader med internettabonnement med inntil 600 kroner i måneden.

(17.01.2018)

Bosetting av flyktninger i 2018

Bergen er anmodet om å bosette 200 flyktninger i 2018. Byrådet anbefaler å vedta i henhold til anmodningen, men undrer seg over et så lavt bosettingsbehov i en tid da det er flere flyktninger i verden enn på mange år.

(21.12.2017)

Ny samarbeidsavtale om drift av legevakten

Byrådet har lagt frem forslag til ny avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen om drift av Bergen legevakt.

(23.11.2017)

Legger frem plan for bedre legetjenester

Byrådet legger nå frem plan for legetjenester etter at planen har vært på høring.

(02.11.2017)

Takket helsebyråden for innsatsen

Vigdis Anita Gåskjenn hadde sin siste arbeidsdag som helsebyråd tirsdag.

(01.11.2017)

Sender dyrevelferdsplan på høring

Som første kommune i landet, legger Bergen kommune frem en dyrevelferdsplan.

(25.10.2017)

Vil skjerme den kommunale bostøtten

Byrådet ønsker å videreføre ordningen med kommunal bostøtte. Ordningen gir økonomisk bistand til vanskeligstilte beboere i kommunens ulike utleieboliger.

(19.10.2017)

Byrådet legger frem ny plan for rusfeltet

"Samarbeid, mestring og verdighet – plan for rusfeltet 2018-2022" bygger opp om budskapet i politisk plattform om at alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.

(18.10.2017)

Legger frem ny plan for (re)habilitering etter høring

Sjekk hvilke høringsinnspill som har ført til endringer i planen.

(19.10.2017)

Foreslår å avvikle dagens normtidssystem

Byrådet foreslår å avvikle dagens normtidssystem i hjemmetjenestene.

(21.09.2017)

Slik var luftkvaliteten i Bergen i 2016

Byrådet legger frem årsrapport for luftkvalitet.

(14.09.2017)

Sender forslag til ny rusplan på høring

Byrådet legger forslag til ny rusplan for Bergen 2018-2022 ut på ekstern høring. Se planen her.

(31.08.2017)

Ny plan for legetjenester

Bergen kommune har laget en egen plan for legetjenestene i kommunen.

(18.08.2017)