Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Vil bosette 205 flyktninger i Bergen i 2019

Byrådet viser en tydelig vilje til å satse på bosetting og inkludering av flyktninger. De er derfor positive til å ta imot 205 flyktninger i 2019, omtrent like mange som ble bosatt i 2018.

(30.01.2019)

Har prioritert søknader om nasjonalt tilskudd for inkludering av barn

Se hvilke tiltak som byrådet foreslår skal motta penger fra den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

(31.01.2019)

Nye regler for private boliger for funksjonshemmede

Byrådet har vedtatt at kommunen som hovedregel skal kjøpe arealene når man etablerer en tjenestebase i samlokaliserte private boliger for personer med fuksjonshemminger.

(31.01.2019)

Ny plan for mestring i eldreomsorgen

Se byrådets tiltak for å gjøre Bergen rustet til økningen i antall eldre.

(10.01.2019)

Status på Plan for psykisk helse

To år etter at bystyret vedtok Plan for psykisk helse er byrådet tilfreds med status på måloppnåelsen.

(12.12.2018)

Svarer på innbyggerforslag om avvikling av Strax-huset

Innbyggere ønsker en plan for avvikling av Strax-huset på grunn av konsekvensene for nærmiljøet. Byrådet avviser forslaget da de mener iverksatte og planlagte tiltak vil gjøre situasjonen bedre.

(12.12.2018)

Mat-plan på menyen for bystyret

Handlingsplanen for kommunal mat og ernæringsarbeid har nå vært på høring.

(12.12.2018)

Stor interesse for plan for utviklingshemmede

De fleste høringsinstansene gir positive tilbakemeldinger på innholdet i planen.

(21.11.2018)

Nye satsingsområder for å bedre folkehelsen

Se hva byrådet vil prioritere de neste årene.

(14.11.2018)

Legger frem handlingsplan for selvmordsforebygging

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018–2022 har vært på høring. Byrådet legger nå frem en plan med en nullvisjon for selvmord med sterkt fokus på barn og unge.

(24.10.2018)

Byrådet serverer ny mat-plan

Handlingsplan for kommunal mat og ernæringsarbeid sendes ut på høring.

(18.10.2018)

Kommunen overtar driftsansvar for krisesenter

Byrådet har i sitt møte 27. september vedtatt kommunal overtakelse av driftsansvaret for Krisesenteret for Bergen og omegn.

(19.09.2018)

Ny plan for TTU:

Skal fjerne boligkøen for utviklingshemmede

Byrådet vil etablere rundt 130 boliger de kommende fem årene.

(19.09.2018)

Tungodden konstituert kommunaldirektør

Bernt Tungodden blir øverste administrative leder for Byrådsavdeling for helse og omsorg inntil ny kommunaldirektør er på plass.

(27.09.2018)

Planlegger fremtidens NAV

Byrådet vil etablere fremtidens NAV i Bergen. Færre kontorer og enklere tilgang til tjenestene, er blant stikkordene.

(29.08.2018)