Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Status på Plan for psykisk helse

To år etter at bystyret vedtok Plan for psykisk helse er byrådet tilfreds med status på måloppnåelsen.

(12.12.2018)

Svarer på innbyggerforslag om avvikling av Strax-huset

Innbyggere ønsker en plan for avvikling av Strax-huset på grunn av konsekvensene for nærmiljøet. Byrådet vil avvise forslaget da de mener iverksatte og planlagte tiltak vil gjøre situasjonen bedre.

(12.12.2018)

Mat-plan på menyen for bystyret

Handlingsplanen for kommunal mat og ernæringsarbeid har nå vært på høring.

(12.12.2018)

Stor interesse for plan for utviklingshemmede

De fleste høringsinstansene gir positive tilbakemeldinger på innholdet i planen.

(21.11.2018)

Nye satsingsområder for å bedre folkehelsen

Se hva byrådet vil prioritere de neste årene.

(14.11.2018)

Legger frem handlingsplan for selvmordsforebygging

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018–2022 har vært på høring. Byrådet legger nå frem en plan med en nullvisjon for selvmord med sterkt fokus på barn og unge.

(24.10.2018)

Byrådet serverer ny mat-plan

Handlingsplan for kommunal mat og ernæringsarbeid sendes ut på høring.

(18.10.2018)

Kommunen overtar driftsansvar for krisesenter

Byrådet har i sitt møte 27. september vedtatt kommunal overtakelse av driftsansvaret for Krisesenteret for Bergen og omegn.

(19.09.2018)

Ny plan for TTU:

Skal fjerne boligkøen for utviklingshemmede

Byrådet vil etablere rundt 130 boliger de kommende fem årene.

(19.09.2018)

Tungodden konstituert kommunaldirektør

Bernt Tungodden blir øverste administrative leder for Byrådsavdeling for helse og omsorg inntil ny kommunaldirektør er på plass.

(27.09.2018)

Planlegger fremtidens NAV

Byrådet vil etablere fremtidens NAV i Bergen. Færre kontorer og enklere tilgang til tjenestene, er blant stikkordene.

(29.08.2018)

Ønsker å ta imot flere flyktninger i år

Byrådet er positive å ta imot flere flyktninger utover de 200 flyktningene bystyret tidligere har vedtatt å bosette i 2018.

(24.08.2018)

Bygger uteplass ved Strax-huset

Byrådet går inn for å bevilge 12,8 millioner kroner til å etablere en uteplass for brukerne av Strax-huset og andre rusavhengige, som et alternativ til undergangen.

(22.08.2018)

Storsatsing på barnevernet i Bergen

Byrådet foreslår å styrke barnevernet med 26 nye stillinger.

(31.05.2018)

Har lagt frem statusmelding for sykehjemmene

Sjekk hvordan det går med bygging av nye sykehjem og utviklingsarbeidet på sykehjemmene i byrådets nye statusrapport for sykehjemmene.

(24.05.2018)