Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Kommunen overtar driftsansvar for krisesenter

Byrådet har i sitt møte 27. september vedtatt kommunal overtakelse av driftsansvaret for Krisesenteret for Bergen og omegn.

(19.09.2018)

Ny plan for TTU:

Skal fjerne boligkøen for utviklingshemmede

Byrådet vil etablere rundt 130 boliger de kommende fem årene.

(19.09.2018)

Planlegger fremtidens NAV

Byrådet vil etablere fremtidens NAV i Bergen. Færre kontorer og enklere tilgang til tjenestene, er blant stikkordene.

(29.08.2018)

Ønsker å ta imot flere flyktninger i år

Byrådet er positive å ta imot flere flyktninger utover de 200 flyktningene bystyret tidligere har vedtatt å bosette i 2018.

(24.08.2018)

Bygger uteplass ved Strax-huset

Byrådet går inn for å bevilge 12,8 millioner kroner til å etablere en uteplass for brukerne av Strax-huset og andre rusavhengige, som et alternativ til undergangen.

(22.08.2018)

Storsatsing på barnevernet i Bergen

Byrådet foreslår å styrke barnevernet med 26 nye stillinger.

(31.05.2018)

Har lagt frem statusmelding for sykehjemmene

Sjekk hvordan det går med bygging av nye sykehjem og utviklingsarbeidet på sykehjemmene i byrådets nye statusrapport for sykehjemmene.

(24.05.2018)

Jobber videre mot vold i nære relasjoner

Byrådet har lagt frem statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

(23.05.2018)

Disse får penger til frivillig innsats innen helse og omsorg

Byrådet har fordelt 865.980 kroner til 45 organisasjoner.

(23.05.2018)

Skal behandle årsrapport om skjenkebevillinger

Byrådet får fremlagt årsrapport 2017 - Ambulerende skjenkebevillinger, skjenkebevillinger for en enkelt anledning og utvidet skjenkeareal for enkelt anledning.

(16.05.2018)

Legger frem status for barnevern, utekontakt og psykisk helsearbeid for barn og unge 2017

Byrådet legger frem statusmelding for barnevern, utekontakt og psykisk helsearbeid for barn og unge 2017.

(16.05.2018)

Legger frem plan for inkludering og mangfold 2018-2022

Byrådet legger fram Plan for inkludering og mangfold 2018-2022, den fjerde i rekke innen dette politikkområdet.

(16.05.2018)

Økt heltidskultur i tjenester til utviklingshemmede

Byrådet legger frem statusmelding for tjenester til utviklingshemmede 2017.

(18.04.2018)

Vil styrke satsing på forebygging i hjemmesykepleien

Byrådet legger frem statusmelding for hjemmebaserte tjenester.

(18.04.2018)

Ber om innspill til ny plan for inkludering og mangfold

Byrådet legger plan for inkludering og mangfold for 2018-2022 ut på høring. Frist for å gi innspill er 27. april.