Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Storsatsing på barnevernet i Bergen

Byrådet foreslår å styrke barnevernet med 26 nye stillinger.

(31.05.2018)

Har lagt frem statusmelding for sykehjemmene

Sjekk hvordan det går med bygging av nye sykehjem og utviklingsarbeidet på sykehjemmene i byrådets nye statusrapport for sykehjemmene.

(24.05.2018)

Jobber videre mot vold i nære relasjoner

Byrådet har lagt frem statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

(23.05.2018)

Disse får penger til frivillig innsats innen helse og omsorg

Byrådet har fordelt 865.980 kroner til 45 organisasjoner.

(23.05.2018)

Skal behandle årsrapport om skjenkebevillinger

Byrådet får fremlagt årsrapport 2017 - Ambulerende skjenkebevillinger, skjenkebevillinger for en enkelt anledning og utvidet skjenkeareal for enkelt anledning.

(16.05.2018)

Legger frem status for barnevern, utekontakt og psykisk helsearbeid for barn og unge 2017

Byrådet legger frem statusmelding for barnevern, utekontakt og psykisk helsearbeid for barn og unge 2017.

(16.05.2018)

Legger frem plan for inkludering og mangfold 2018-2022

Byrådet legger fram Plan for inkludering og mangfold 2018-2022, den fjerde i rekke innen dette politikkområdet.

(16.05.2018)

Økt heltidskultur i tjenester til utviklingshemmede

Byrådet legger frem statusmelding for tjenester til utviklingshemmede 2017.

(18.04.2018)

Vil styrke satsing på forebygging i hjemmesykepleien

Byrådet legger frem statusmelding for hjemmebaserte tjenester.

(18.04.2018)

Ber om innspill til ny plan for inkludering og mangfold

Byrådet legger plan for inkludering og mangfold for 2018-2022 ut på høring. Frist for å gi innspill er 27. april.

Ingen avvik på sykehjemmene, to avvik i barnevernet

Fylkesmannen gjennomførte tre systemtilsyn med helse- og omsorgstjenestene i Bergen i 2017, viser en sak byrådet har lagt frem for behandling for bystyret.

(22.03.2018)

Gir status for tiltakene i kommunens veteranplan

Bergen er en av de få kommunene i Norge som har en politisk vedtatt veteranplan. Byrådet legger nå frem status for tiltakene kommunes veteranplan.

(21.03.2018)

Skal gjennomgå ti enkeltsaker i barnevernet

Byrådet foreslår nå å nedsette et utvalg som skal gjennomgå de utvalgte sakene i løpet av 2018.

(22.02.2018)

Har prioritert søknader om tilskudd mot barnefattigdom

Byrådet har prioritert søknader om tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018.

(07.02.2018)

Etablerer Ruspolitisk råd

Byrådet vil etablere et nytt ruspolitisk råd, som skal gi både brukere og pårørende en arena for å påvirke ruspolitikken i Bergen.

(17.01.2018)