Gå tilbake til:
Du er her:

Vil støtte innbyggerforslag om nullvisjon for selvmord

Byrådet vil gjerne forplikte Bergen kommune til enda sterkere innsats i forebygging av selvmord.

Byrådet skal behandle innbyggerforslag om nullvisjon for selvmord. Forslaget kommer fra organisasjonen LEVE Hordaland – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Byrådet støtter LEVE sitt initiativ om en nullvisjon for selvmord, og vil gjerne forplikte Bergen kommune til en enda sterkere innsats i dette forebyggingsarbeidet. Byrådet mener det vil kreve et enda mer målrettet samarbeid med Helse Bergen HF, med Hordaland fylkeskommune og andre sentrale aktører, særlig innen helse- og skolesektoren.

Byrådet ønsker også å redusere tabu og stigma knyttet til selvmord, og forplikte alle kommunale tjenester til å ha fokus på dette samfunnsproblemet i sitt arbeide.

Saken skal videre til komité og bystyre.

Les dokumentene i saken