Gå tilbake til:
Du er her:

Ingen avvik på sykehjemmene, to avvik i barnevernet

Fylkesmannen gjennomførte tre systemtilsyn med helse- og omsorgstjenestene i Bergen i 2017, viser en sak byrådet har lagt frem for behandling for bystyret.

Det ble funnet to avvik ved tilsynet av barneverntjenesten i Årstad, mens det ikke ble funnet avvik under tilsyn med Lyngbøtunet og Ladegården sykehjem.

Les dokumentene i saken

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre