Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem status for barnevern, utekontakt og psykisk helsearbeid for barn og unge 2017

Byrådet legger frem statusmelding for barnevern, utekontakt og psykisk helsearbeid for barn og unge 2017.

Det har vært en økning i antall henvendelser til barnevernet i Bergen med bekymring for barn og unges situasjon, og det er en økning i etterspørselen etter psykiske helsetjenester for barn og unge.

Dette viser byrådets fremlegging av statusmelding for barnevern, utekontakt og psykisk helsearbeid for barn og unge i Bergen.

Saken skal også til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken