Gå tilbake til:
Du er her:

Bygger uteplass ved Strax-huset

Byrådet går inn for å bevilge 12,8 millioner kroner til å etablere en uteplass for brukerne av Strax-huset og andre rusavhengige, som et alternativ til undergangen.

- Et alternativt uteoppholdsareal vil bedre situasjonen, både for brukerne av Strax-huset, men i aller høyeste grad også det øvrige nærmiljøet som har opplevd stort ubehag ved bruken av gangtunnelen, sier byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn.

Grøntanlegg, belysning og vannpost

I budsjettet for 2018 er det satt av midler til tiltaket. Nå gir byrådet klarsignal til å gjennomføre arbeidet. Det blir anbefalt å bygge et uteområde mellom Michael Krohns gate og Damsgårdsveien på en tomt som er delvis eid av Bergen kommune.

Anlegget vil være på 600 kvadratmeter. Opparbeidelsen av plassen omfatter grunnarbeid, betongarbeid, grøntanlegg og tømrerarbeidet. I prosjektet er også ny belysning, vannpost og overvannshåndtering. Det skal også bygges en rampe fra Michael Krohns gate og ned til plassen.

- Uverdig situasjon

Målet med tiltaket er å skape bedre forhold og omgivelser både for rusavhengige og naboer i området. I dag har brukerne av Strax-huset en uverdig situasjon gjennom å oppholde seg og bli eksponert i gangtunnelen i nærområdet. Det skaper også et ubehag for nærmiljøet som daglig bruker samme tunnel.

- Situasjonen i tunellen har vært uverdig, med mer vold internt i rusmiljøet enn vi så i Nygårdsparken. Dette prosjektet kan frigjøre tunnelen for gjennomgang, samtidig som vi ivaretar behovet for et uteareal, sier Horn.

Les dokumentene i saken