Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker å ta imot flere flyktninger i år

Byrådet er positive å ta imot flere flyktninger utover de 200 flyktningene bystyret tidligere har vedtatt å bosette i 2018.

Utlendingsmyndighetene har anmodet Bergen om å bosette ytterligere 40 flyktninger, derav ni enslige mindreårige.

- Bergen skal være en trygg havn for mennesker på flukt og vi både kan og ønsker å ta vår del av ansvaret, sier byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn (V).

- Vi har de siste årene styrket tjenestene for bosetting og inkludering av flyktninger og har derfor kapasitet til å ta imot flere flyktninger sier byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn. – Vi er også glad for at det i budsjettforliket ble gjort vedtak om at Norge skal ta imot flere mennesker på flukt. Bergen kan bidra, sier Horn.

Utgifter til bosetting av flyktninger skal dekkes inn av det statlige integreringstilskuddet og det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige.

Les dokumentene i saken