Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet serverer ny mat-plan

Handlingsplan for kommunal mat og ernæringsarbeid sendes ut på høring.

Byrådet har kalt planen "Maten servert - handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten 2018-2023".

- Vi ønsker å løfte dette feltet og har derfor laget en egen handlingsplan med en rekke konkrete tiltak som skal bidra til at vi gjør måltidene i våre tjenester enda bedre. Vi vil bidra til å fremme matglede gjennom et sunt kosthold samtidig som vi bidrar til klimavennlige løsninger, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

Blant annet har byrådet foreslått fire årsverk for kliniske ernæringsfysiologer som skal arbeide med å sikre brukerne av pleie- og omsorgstjenester bedre måltider. De skal også utrede muligheter for å få produksjonskjøkken tilbake på sykehjemmene.

De viktigste satsingene

  • Alle nye brukere av pleie- og omsorgstjenester skal få tilbud om kartlegging og vurdering av ernæringsstatus.
  • Kommunen skal vurdere å bygge nytt kommunalt produksjonskjøkken og utrede om vi skal få flere nye institusjonskjøkken på sykehjem.
  • Sykehjem skal prøve ut ordning med butikk på sykehjem der beboere selv kan være med å handle matvarer som skal brukes til måltid.
  • Nye sykehjem skal bygges med kafé eller kantine som er åpen og kan brukes av nærmiljøet.
  • Det skal lages en plan for å sikre at sluttilberedning av middag gjøres på en god måte.
  • Ordningen med spisevenn skal prøves ut på sykehjem. Kommunen vil også prøve ut en ny ordning der frivillige kan være handlevenn for hjemmeboende.
  • Matklippekort skal prøves ut for hjemmeboende som ikke kan lage middag selv. Brukerne kan da spise ved et eldre- eller seniorsenter til rabattert pris.
  • Eldre hjemmeboende og deres pårørende skal få tilbud om kurs i sunn matlaging.
  • Hjemmeboende skal gjennom et prøveprosjekt kunne velge alle middagsrettene selv, og porsjonene skal tilpasses mer individuelt.
  • Ansatte skal få økt kompetanse i hvordan matsvinn kan reduseres.

Sendt på høring

Byrådet behandlet saken i sitt møte 18. oktober og sender planen ut på høring etter dette. Planen har høringsfrist 18.november.

Se dokumentene i saken