Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem handlingsplan for selvmordsforebygging

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018–2022 har vært på høring. Byrådet legger nå frem en plan med en nullvisjon for selvmord med sterkt fokus på barn og unge.

- Denne saken ble fremmet etter et innbyggerinitiativ fra Kjell Soleim og organisasjonen LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord). Vi vil gi LEVE og Kjell Soleim honnør for dette viktige initiativet, sier byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn.

Bredt samarbeid om tiltak

Handlingsplanen er laget i et bredt og forpliktende samarbeid med en rekke instanser med interesser på dette feltet. Flere av disse har gjennom planprosessen forpliktet seg til å bidra med opplæringsressurser, mens andre har forpliktet seg til å prioritere nøkkelpersonell til å motta opplæring.

Handlingsplanen inneholder derfor tiltak både i og utenfor de kommunale tjenestene, og forutsetter et tett samarbeid med Helse Bergen HF, RVTS, Hordaland Fylkeskommune, ulike institusjoner for høyrere utdanning og flere frivillige organisasjoner. Det er foreslått å opprette en egen ressursgruppe som kan følge og evaluere prosessen med gjennomføringen av planen.

- Denne planen vil være viktig for mange menneskers liv, helse og livskvalitet, sier Erlend Horn.

Delte personlig historie

I siste nummer av Bergenseren (nr.3/2018) var det skrevet en artikkel knyttet til tema i denne planen: Les "Selv de mørkeste tankene tåler lyset", som handler om Ove som valgte livet.

Planen skal videre til behandling i komite og bystyre.

Se dokumentene i saken