Gå tilbake til:
Du er her:

Stor interesse for plan for utviklingshemmede

De fleste høringsinstansene gir positive tilbakemeldinger på innholdet i planen.

Byrådet sendte i september ny plan for personer med utviklingshemming, ut på høring. Planen medfører blant annet at byrådet vil etablere rundt 130 boliger de kommende fem årene. Byrådet har vurdert de 24 høringsinnspillene og legger nå frem planen til videre politisk behandling. I all hovedsak gir høringsinstansene positive tilbakemeldinger på innholdet i planen.

Stort engasjement

- Vi legger frem en svært ambisiøs plan som vil bety mye for livskvaliteten til mange. De mange høringsinnspillene bekrefter at det er et stort engasjement rundt tjenestene til personer med utviklingshemming og at kommunens tjenester betyr mye for brukere og pårørende, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

- Byrådet er takknemlig for alle de ulike høringsinstansene som har kommet med innspill og bidratt til å gjøre denne planen enda bedre. Mange av innspillene er innarbeidet i planen, sier Ljosland.

Endringer i planen

Blant annet er følgende endringer gjort:

  • Planen har fått nye kapitler om kommunikasjon og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kapittelet om seksualitet er dessuten utvidet.
  • To nye tiltak er lagt inn i planen: Aktivitetskortet skal utvikles for utviklingshemmede, og arbeidet med en egen kulturplan for personer med utviklingshemming skal begynne i 2019.

Planen skal videre til behandling i komité og i bystyret.

Se dokumentene i saken