Gå tilbake til:
Du er her:

Nye regler for private boliger for funksjonshemmede

Byrådet har vedtatt at kommunen som hovedregel skal kjøpe arealene når man etablerer en tjenestebase i samlokaliserte private boliger for personer med fuksjonshemminger.

Byrådet har nå vedtatt hvilke prinsipper som skal gjelde for kommunens involvering i slike boligprosjekter.

Prinsippene

Byrådet vil blant annet at følgende hovedregel skal gjelde:

  • Dersom 80 prosent av beboerne i boligene har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, skal kommunen etablere en tjenestebase i form av en leilighet i de samlokaliserte boligene. Kommunen skal som regel kjøpe arealene som utgjør tjenestebasen fremfor å leie. Kommunen kan etablere en tjenestebase dersom behovet er lavere enn 80 prosent etter en helhetsvurdering av behovet for brukerne.
  • Tjenestebasen som kommunen kjøper inneholder nødvendige arealer for personale, og i tillegg skal det være mulig å invitere beboere inn til aktiviteter i tjenestebasen. Dette kan være felles måltider og andre sosiale tilstelninger. Beboerne skal slippe leieutgifter for bruk av tjenestebasen. Dette medfører en reduksjon i boutgifter for den enkelte beboer med 400-800 kroner per måned.

Vil avvikle boligkøen

- Byrådet vil etablere rundt 130 boliger de kommende fem årene og fjerne boligkøen for personer med utviklingshemming. Dette er en kjempestor boligsatsing som vi har kalt Boligløftet Bergen. Samtidig som vi skal kjøpe boliger og bygge selv, er vi positive til at flere vil kjøpe egen bolig. De nye prinsippene tydeliggjør hva brukerne kan forvente av kommunen og det blir nok også mer attraktivt å kjøpe egen bolig for enkelte. Målet er å skape forutsigbarhet sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

Se dokumentene i saken