Gå tilbake til:
Du er her:

Har prioritert søknader om nasjonalt tilskudd for inkludering av barn

Se hvilke tiltak som byrådet foreslår skal motta penger fra den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

Byrådet har anbefalt hvilke søknader som bør få tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier i 2019.

For 2019 er det bevilget totalt 291, 9 millioner til ordningen. Prioriteringene i Bergen utgjør 13.397.050 kroner.

Målet for tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldres inntekt og sosiale situasjon. Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Disse prosjektene har kommunen anbefalt for 2019:

Søkerorganisasjon

Beskrivelse av tiltaket

Anbefalt beløp

Bergen kommune

Inkludering gjennom deltidsarbeid

1.080.000

Stiftelsen Kirkens bymisjon Bergen

Ferietiltak

300.000

Foreningen Løvstakken frivilligsentral

Løvstakken UT

195.300

Sportsklubben Brann

Brannsjansen

705.000

Stiftelsen Robin Hood Huset

Aktiviteter for barn

520.000

Bergen kommune

Ferie og fritidstilbud ved Gimle

400.000

Stiftelsen kirkens bymisjon Bergen

Bamsehiet

650.000

Sportsklubben Trane

LIM-prosjektet

300.000

Bergen kommune

Ung og aktiv (Ung sommer Bergen)

230.000

AKKS Bergen

Bandleir

109.000

MOLA-stiftelsen meningsfull oppvekst i Laksevåg

Aktiv i Bergen Vest

190.000

Bergen kommune

Læring, skaping og mestring på biblioteket

1.000.000

Stiftelsen Crux

Fuglekassen

170.000

Møhlenpris idrettslag

MIL/Intro

450.000

Hordaland idrettskrets

Inkludering i idretten

300.000

Bergen Røde Kors

Gatemekling

200.000

Bergen kommune

Aktivitet, sosialisering og inkludering i Fyllingsdalen

250.000

Stiftelsen kirkens bymisjon Bergen

Ungsomstiltaket V13 Javan

450.000

Ny-Krohnborg I.L

Sommer på Løvstakken

100.000

Bergen kommune

Jentegruppen

1.000.000

Stiftelsen Nye Fyllingsdalen teater

Cirkusskolen

500.000

RaskBergen

RaskBergen (BUA)

160.000

Bergen kommune

Bergen kommune utlånssentral

300.000

Bergen Røde Kors

EVA Bergen Røde Kors - sommertur

100.000

IL Norna Salhus

Alle skal med

450.000

Salt Bergenskirken

Salt kulturstipend

451.250

Bergen Røde Kors

Kompis

350.000

Bergen Røde Kors

Barnas Røde Kors Bark

300.000

Fyllingen BBK

Fyllingsdalen som utvidet møteplass for barn

220.000

Bergen Vitensenter AS

X-tek- fritidstilbud for ungdommer

450.000

Fana idrettslag

Fana IL Friends

200.000

Viking turn og idrettsforening

Idrett for alle

100.000

Idrettslaget Bjørnar håndball

Økt rekruttering til ballsidighet i Ytre Arna

95.000

Bergen svømme club

Svømmeoppløring for alle

250.000

Stiftelsen Kirkens bymisjon Bergen

Tweens

300.000

Smørås idrettslag

Smørås - for alle

100.000

Svømmeklubben Delfana

Svømmeopplæring

371.500

Bergen Svømme- og Livredningsklubb

Ønsker å lære barn av løvtlønnede å svømme

50.000

JOY- Bergen lokallag

Sommer med mening

100.000

AKE-stiftelsen

Friluftsliv og hyttetur for alle

50.000

Kjøkkelvik idrettslag

Inkluderingsmidler Kjøkkelvik IL

0

Sportsklubben Baune

Sportsklubben Baune

0

Les dokumentene i saken