Gå tilbake til:
Du er her:

Styrker arbeidet mot menneskehandel i Bergen

Byrådet vil etablere en kommunal enhet for arbeidet mot menneskehandel.

Byrådet har nå sendt planen "Et slaverfritt Bergen – Plan for bekjempelse av menneskehandel 2019-2023" på høring.

- Denne planen er et viktig bidrag for å bekjempe menneskehandel i Bergen. I vårt politidistrikt har vi betydelig flere domfellelser mot bakmenn sammenliknet med andre distrikter. Det skyldes godt samarbeid mellom ulike instanser og hjelpetiltak. Likevel kan vi aldri gjøre nok for å trappe opp innsatsen på dette feltet. Vi vet at sårbare mennesker utsettes for slaveri i vår by og vi som kommune skal ta vårt ansvar for å avskaffe det moderne slaveriet, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

- I planen foreslår vi å bygge opp en egen enhet som skal arbeide mot menneskehandel i vår kommune. Vi vil ta et særskilt opplysningsansvar overfor befolkningen. Vi vil også bidra til å forebygge etterspørsel etter tjenester som tilbys av menneskehandlerne og bidra til at flere tilfeller av menneskehandel oppdages, sier Ljosland.

De viktigste tiltakene

  • Etablere en enhet for menneskehandel med fire personer som jobber for bekjempelse av menneskehandel.
  • Kartlegge menneskehandelsfeltet i Bergen og utarbeide en situasjonsrapport med tilhørende tiltak for å bedre situasjonen.
  • Sørge for at ansatte i viktige tjenester som møter mulige ofre har nødvendig kompetanse om menneskehandel.
  • Drive holdnings- og informasjonsarbeid, arrangere temauke og gjennomføre spørreundersøkelse for å øke befolkningens etiske bevissthet rundt kjøp av varer og tjenester utført av mulige ofre.
  • Sikre et tilpasset bo- og aktiviseringstilbud for personer utsatt for menneskehandel

Sendt på høring

Planen mot menneskehandel er nå sendt ut på høring. Fristen for å komme med innspill er 14. mars. Byrådet vurderer så innspillene og legger frem en oppdatert versjon av planen til behandling i komité og bystyret.

Les dokumentene i saken