Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem plan for helsetjenestene til hjemmeboende eldre

Byrådet legger frem "En alderdom med mening, mestring og trygghet - Plan for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre 2019 – 2029" for bystyret.

– Bergen kommune vil legge til rette for at eldre som bor i egne hjem føler seg trygge, mestrer hverdagen, opplever livet som meningsfylt og får den hjelpen de trenger, heter det i saksfremlegget.

Med planen vil byrådet legge til rette for at eldre hjemmeboende som har behov for helse- og omsorgstjenester, får tjenester av god kvalitet og mestrer livene sine på best mulig måte ut fra sine forutsetninger.

– Det vil bli en stor økning i antall eldre i årene som kommer, samtidig som andelen yrkesaktive synker. Dette vil gi økte offentlige utgifter og en økning i behovet for kommunale tjenester. Disse utfordringene krever at vi arbeider på nye måter i helse- og omsorgssektoren. Samtidig gir det nye muligheter for arbeidsplasser, innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat sektor og frivillige organisasjoner.

Saken skal videre til behandling i bystyret.

Les dokumentene i saken