Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gjøre lærerhøgskolen til inkluderingssenter

Byrådet foreslår å samle hele virksomheten til Etat for inkludering i den gamle lærerhøgskolen på Landås som skal bygges om. Prosjektet har en samlet totalkostnad på 910 millioner kroner.

I 2015 kjøpte Bergen kommune lærerhøgskolen av Statsbygg for 154 millioner kroner. Bygget ble brukt som midlertidig asylmottak. De siste årene har det stått tomt, mens det har vært jobbet med planer for hva det skal brukes til.

Introduksjonssenter og opplæring

Først var planen at bygningsmassen skulle huse International School of Bergen og Nygård skole. Nå foreligger et omarbeidet prosjekt som bystyret skal ta stilling til.

Bystyret vedtok i mai 2018 at eiendommen som helhet skal brukes av Etat for inkludering. Foruten administrasjonen består denne etaten av introduksjonssenteret, tolketjenesten og Nygård skole som gir opplæring for flyktninger og arbeidsinnvandrere. Med 1500 elever kommer den gamle lærerhøgskolen til å være Bergens største skole. Tolketjenesten kommer ikke til å flytte til Landås.

Spredt fem steder

Byrådet mener prosjektet er godt og nødvendig for Etat for inkludering og deres brukere. Nygård skole er i dag i leide lokaler med relativt kortsiktige leieavtaler. Etatens virksomhet for øvrig er i dag spredt på fem ulike og leide bygg.

I tillegg skal det legges til rette for at nærmiljøet kan bruke anlegget til kultur og idrett. Blant annet skal fotballbanen «Baunebanen» utvides med nytt garderobeanlegg.

Eiendommen består av seks bygg og har til sammen 18.300 kvadratmeter bygningsmasse. I tillegg er det idrettsanlegg med kunstgressbane og nærmiljøanlegg. Innendørs finnes tre gymsaler med garderober og svømmebasseng.

54 år gammelt bygg

Bygningsmassen er fra 1964-65 med et tilbygg fra 1995. Anlegget må gjennom omfattende ombygging for å bli tilpasset til ny bruk. Selv om det har vært relativt godt vedlikeholdt, er lærerskolen et eldre bygg med behov for større oppgradering for å komme dagens standard og krav fra myndigheter i møte.

Det er anslått at prosjektet kan ferdigstilles til årsskiftet 2022/2023.

Endret prosjekt og kostnad

I gjeldende handlings- og økonomiplan er det vedtatt en brutto totalkostnad for prosjektet på 668,15 millioner kroner. Nå er det utarbeidet et nytt kostnadsestimat og det er gjennomført en ekstern usikkerhetsanalyse. Den viser at totalkostnad inkludert eiendomskjøp vil være 910 millioner kroner.

Kostnadsendringene blir forklart slik i saken:

  • Endret brukergruppe krever større innvendig ombygging.
  • Teknisk tilstand noe overvurdert i opprinnelig kostnadsestimat.
  • Siden forrige estimat er det kommet ny byggteknisk forskrift som krever mer omfattende rehabilitering. Bygget må få ny fasade på alle ytterflater og ventilasjonsanlegget i bygget må byttes helt ut.
  • Utvidelse av fotballbanen til en 11-bane med nytt garderobeanlegg er kommet til som en tilleggsbestilling i 2018.

Byrådet avgir innstilling i saken som går videre til behandling i komité og bystyre.


Les dokumentene i saken